Инструкция по эксплуатации для Bosch PCL 20 Set (0603008221)
User-Manuals.ru
ваш помощник

Инструкция для Bosch PCL 20 Set (0603008221)

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 60 страниц
Размер - 3.6 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

www.bosch-pt.com

1 609 92A 0JS (2014.05) I / 61 EEU

EEU

EEU

Off

Off

Off

On

On

On

Off

Off

Off

On

On

On

Off

Off

On

On

Off

Off

On

On

PCL 20

pl

Instrukcja oryginalna

cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство 

по эксплуатации

uk Оригінальна інструкція 

з експлуатації

kk Пайдалану нұсқаулығының 

түпнұсқасы 

ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция

mk Оригинално упатство за работа
sr

Originalno uputstvo za rad

sl

Izvirna navodila

hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv

Instrukcijas oriģinālvalodā

lt

Originali instrukcija

OBJ_DOKU-13528-006.fm  Page 1  Wednesday, May 7, 2014  12:36 PM

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 61

  OBJ_DOKU-13528-006.fm Page 1 Wednesday, May 7, 2014 12:36 PM EEU EEU Off Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany On PCL 20 www.bosch-pt.com 1 609 92A 0JS (2014.05) I / 61 EEU pl cs sk hu ru uk kk ro bg Instrukcja oryginalna Původní návod k používání Pôvodný

 • Страница 2 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 2 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 2| Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona 6 Česky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 10 Slovensky. . . . . . . . . . . . . .

 • Страница 3 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 3 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM |3 Bosch Power Tools 1 609 92A 0JS | (7.5.14)

 • Страница 4 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 4 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 4| A B X C D E F X Off 1 609 92A 0JS | (7.5.14) On X ° ±4 ±4 ° Bosch Power Tools

 • Страница 5 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 5 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM |5 H G Off 4° > > 4° On Off On 12 I J 13 14 14 a Off 16 13 On c 15 60 a 50 40 30 15 20 14 17 10 60 0 50 40 16 30 b 20 10 0 c K 15 17 L 13 60 50 40 a 30 20 10 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 Off a 14 On b 18 2 607 990 031 0 6 0 5 0 4 12 0 3 0

 • Страница 6 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 6 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 6 | Polski Polski Wskazówki bezpieczeństwa Aby móc efektywnie i bezpiecznie pracować przy użyciu urządzenia pomiarowego, należy przeczytać wszystkie wskazówki i stosować się do nich. Należy dbać o czytelność tabliczek ostrzegawczych,

 • Страница 7 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 7 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM Polski | 7 Dane techniczne Laser krzyżowy PCL 20 Numer katalogowy 3 603 K08 2.. Zasięg odbiornika do ok. 10 m Dokładność niwelacjyna – Linia lasera ±0,5 mm/m – Wiązka pionowa (do góry) ±0,5 mm/m – Wiązka pionowa (do dołu) ±1 mm/m ±4°

 • Страница 8 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 8 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 8 | Polski Możliwy jest wybór między następującymi trybami pracy: Wskaźnik Rodzaj pracy Tryb liniowo-krzyżowy z funkcją automatycznej niwelacji (zob. rys. A): Urządzenie pomiaro(zielony) we emituje jedną poziomą i jedną pionową linię

 • Страница 9 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 9 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM Polski | 9 Okulary do pracy z laserem (osprzęt) Okulary do pracy z laserem odfiltrowywują światło zewnętrzne. Dzięki temu czerwone światło lasera jest znacznie uwydatnione.  Nie należy używać okularów do pracy z laserem jako okularów

 • Страница 10 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 10 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 10 | Česky Popis výrobku a specifikací Česky Určující použití Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna bezpečná a spolehlivá práce s měřicím přístrojem, je nutné si přečíst a dodržovat veškeré pokyny. Nikdy nesmíte dopustit, aby byly

 • Страница 11 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 11 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM Česky | 11 Laser křížových přímek PCL 20 1/4" Otvor stativu Baterie 4 x 1,5 V LR06 (AA) Akumulátory 4 x 1,2 V HR06 (AA) Provozní doba ca. 40 h Hmotnost podle 0,5 kg EPTA-Procedure 01/2003 Rozměry (délka x šířka x výška) 123 x 67 x 110 mm

 • Страница 12 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 12 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 12 | Česky Práce bez nivelační automatiky Při vypnuté nivelační automatice můžete držet měřicí přístroj volně v ruce nebo umístit na skloněný podklad. Dvě laserové přímky už nutně neprobíhají navzájem kolmo. Pracovní pokyny Práce se

 • Страница 13 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 13 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM Slovensky | 13 Slovensky Popis produktu a výkonu Používanie podľa určenia Bezpečnostné pokyny Aby bola zaistená bezpečná a spoľahlivá práca s meracím prístrojom, je potrebné prečítať si a dodržiavať všetky pokyny. Nikdy nesmiete

 • Страница 14 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 14 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 14 | Slovensky Krížový laser PCL 20 Typ lasera 635 nm, <2 mW – Laserová čiara 650 nm, <2 mW – Laserový lúč na zameranie zvislice 10 C6 (Laserová čiara) Statívové uchytenie 1/4" Batérie 4 x 1,5 V LR06 (AA) Akumulátory 4 x 1,2 V HR06 (AA)

 • Страница 15 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 15 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM Slovensky | 15 Po zapnutí prístroja nivelačná automatika nerovnosti v rámci rozsahu samonivelácie ±4° automaticky vyrovná. Nivelácia je ukončená v tom okamihu, keď sa laserové čiary, resp. lúče na zameranie zvislice prestanú pohybovať.

 • Страница 16 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 16 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 16 | Magyar Slovakia Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu Vášho stroja online. Tel.: (02) 48 703 800 Fax: (02) 48 703 801 E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com www.bosch.sk Ne irányítsa a lézersugarat más személyekre vagy állatokra

 • Страница 17 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 17 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM Magyar | 17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Az elemtartó fedele Lézer figyelmeztető tábla Tartóállvány* Fali tartó* A talplemez nyomógombjai A fali tartó talplemeze Rögzítőcsavarok a fali tartó számára 1/4"-csavar a fali tartó számára

 • Страница 18 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 18 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 18 | Magyar Üzemmódok (lásd az „A” – „E” ábrát) A bekapcsolás után a mérőműszer keresztvonalas üzemben van, a szintezési automatika be van kapcsolva. Az üzemmód átkapcsolásához nyomja be addig az „Mode” 6 üzemmód átkapcsoló gombot, amíg

 • Страница 19 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 19 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM Magyar | 19  Ne használja a lézerpontkereső szemüveget védőszemüvegként. A lézerpontkereső szemüveg a lézersugár felismerésének megkönnyítésére szolgál, de nem nyújt védelmet a lézersugárral szemben.  Ne használja a lézerpontkereső

 • Страница 20 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 20 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 20 | Русский Русский Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства. Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке. Указания по безопасности Для обеспечения безопасной и надежной работы с

 • Страница 21 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 21 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM Русский | 21 Технические данные Перекрестный лазер PCL 20 Товарный № 3 603 K08 2.. Рабочий диапазон прибл. до 10 м Точность нивелирования – Лазерная линия ±0,5 мм/м – Отвесный луч (вверх) ±0,5 мм/м – Отвесный луч (вниз) ±1 мм/м Типичный

 • Страница 22 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 22 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 22 | Русский Индикатор Режим работы Горизонтальный режим с автоматическим нивелированием (см. рис. В): (зеленый) Измерительный инструмент излучает одну горизонтальную лазерную линию с контролем за нивелированием. Вертикальный режим с

 • Страница 23 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 23 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM Русский | 23 Очки для работы с лазерным инструментом (принадлежности) Лазерные очки отфильтровывают окружающий свет. Благодаря этому красный свет лазера становится более ярким для человеческого глаза.  Не применяйте лазерные очки в

 • Страница 24 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 24 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 24 | Українська Українська Вказівки з техніки безпеки Прочитайте всі вказівки і дотримуйтеся їх, щоб працювати з вимірювальним інструментом безпечно та надійно. Ніколи не доводьте попереджувальні таблички на вимірювальному інструменті до

 • Страница 25 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 25 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM Українська | 25 Перехресний лазер PCL 20 Діапазон автоматичного ±4° нівелювання, типовий Тривалість нівелювання, типова 4с Робоча температура +5 °C...+40 °C Температура зберігання –20 °C...+70 °C Відносна вологість повітря макс. 90 %

 • Страница 26 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 26 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 26 | Українська Індикатор Режим роботи Прямовисний промінь з автоматичним самонівелюванням (див. мал. D): (зелений) Вимірювальний прилад випромінює два прямовисні вертикальні промені угору і донизу з автоматичним самонівелюванням. Режим

 • Страница 27 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 27 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM Українська | 27  Не використовуйте окуляри для роботи з лазером для захисту від сонця і за кермом. Окуляри для роботи з лазером не захищають повністю від УФпроміння і погіршують розпізнавання кольорів. Технічне обслуговування і сервіс

 • Страница 28 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 28 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 28 | Қaзақша Қaзақша Өндіру күні нұсқаулықтың соңғы, мұқаба бетінде көрсетілген. Импорттаушы контакттік мәліметін орамада табу мүмкін. Қауіпсіздік нұсқаулары Өлшеу құралымен қауіпсіз және сенімді жұмыс істеу үшін барлық құсқаулықтарды

 • Страница 29 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 29 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM Қaзақша | 29 Айқыш-ұйқыш сызық PCL 20 –20 °C...+70 °C Сақтау температурасы Салыстырмалы ауа ылғалдығы 90 % макс. Лазер сыныпы 2 Лазер түрі – Лазер сызығы 635 нм, <2 мВт – Негізгі сәуле 650 нм, <2 мВт C6 (Лазер сызығы) 10 Штатив патроны

 • Страница 30 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 30 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 30 | Қaзақша Нивелирлеу автоматикасы Нивелирлеу автоматикасымен жұмыс істеу (F–G суреттерін қараңыз) Өлшеу құралын көлденең жылжымайтын табанға қойып, қабырғалық ұстағышта 13 немесе штативте 12 бекітіңіз. Нивелирлеу автоматикасымен жұмыс

 • Страница 31 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 31 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM Қaзақша | 31 Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану кеңестері Қызмет көрсету шеберханасы өнімді жөндеу және күту, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап береді. Қажетті сызбалар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпаратты мына

 • Страница 32 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 32 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 32 | Română Română Instrucţiuni privind siguranţa şi protecţia muncii Citiţi şi respectaţi toate instrucţiunile pentru a putea nepericulos şi sigur cu aparatul de măsură. Nu deterioraţi niciodată indicatoarele de avertizare de pe

 • Страница 33 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 33 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM Română | 33 Nivelă laser cu linii în cruce PCL 20 90 % Umiditate relativă maximă a aerului Clasa laser 2 Tip laser – Linie laser 635 nm, <2 mW – Rază de verticalizare 650 nm, <2 mW 10 C6 (linie laser) Orificiu de prindere pentru stativ

 • Страница 34 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 34 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 34 | Română După conectare, funcţia de nivelare automată compensează automat denivelările în domeniul de autonivelare de ±4°. Nivelarea este încheiată în momentul în care liniile laser resp. razele de verticalizare nu se mai mişcă.

 • Страница 35 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 35 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM Български | 35 România Robert Bosch SRL Centru de service Bosch Str. Horia Măcelariu Nr. 30–34 013937 Bucureşti Tel. service scule electrice: (021) 4057540 Fax: (021) 4057566 E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com Tel. consultanţă clienţi: (021)

 • Страница 36 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 36 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 36 | Български 9 Бутон за застопоряване на капака на гнездото за батерии 10 Капак на гнездото за батерии 11 Предупредителна табелка за лазерния лъч 12 Статив* 13 Стойка за закрепване към стена* 14 Бутони на плочата за закрепване 15 Плоча

 • Страница 37 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 37 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM Български | 37  Не оставяйте уреда включен без надзор; след като приключите работа, го изключвайте. Други лица могат да бъдат заслепени от лазерния лъч. Режими на работа (вижте фигури A – E) След включване измервателният уред се намира

 • Страница 38 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 38 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 38 | Македонски За целта поставете стойката за стена по възможност хоризонтално върху твърда и равна повърхност. Натиснете бутоните 14 an на плочата 15 (a). Преместете плочата до упор към горния край на стойката за стена (b). Завъртете

 • Страница 39 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 39 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM Македонски | 39  Доколку текстот на налепницата за предупредување не е на вашиот јазик, врз него залепете ја налепницата на вашиот јазик пред првата употреба. Не го насочувајте ласерскиот зрак на лица или животни и не погледнувајте

 • Страница 40 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 40 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 40 | Македонски на внатрешната страна на поклопецот од преградата за батерии. Секогаш заменувајте ги сите батерии одеднаш. Користете само батерии од еден производител и со ист капацитет.  Доколку не сте го користеле мерниот уред повеќе

 • Страница 41 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 41 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM Македонски | 41 во однос на референтните точки, за да се избегнат грешки. Работење без автоматика за нивелирање При исклучена автоматика за нивелирање, мерниот уред може да го држите слободно во рака или да го поставите на навалена

 • Страница 42 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 42 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 42 | Srpski Само за земји во рамки на ЕУ Според европската регулатива 2012/19/EU мерните уреди што се вон употреба и дефектните или искористените батерии според регулативата 2006/66/EC мора одделно да се соберат и да се рециклираат за

 • Страница 43 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 43 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM Srpski | 43 Laser sa ukrštenim linijama PCL 20 Područje sa automatskim ±4° nivelisanjem tipično Vreme nivelisanja tipično 4s Radna temperatura +5 °C...+40 °C Temperatura skladišta –20 °C...+70 °C Relativna vlaga vazduha max. 90 % Klasa

 • Страница 44 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 44 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 44 | Srpski Posle uključivanja „ravna“ automatika nivelisanja neravnine unutar područja samonivelisanja od ±4° automatski. Nivelisanje je završeno, čim se laserske linije odnosno vertikalni zraci prestanu pokretati. Pokazivač 5 aktuelne

 • Страница 45 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 45 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM Slovensko | 45 Uklanjanje djubreta Merni alati, pribor i pakovanja treba da se dovoze na regeneraciju koja odgovara zaštiti čovekove okoline. Ne bacajte merne alate i akumulatore (baterije u kućno djubre). Samo za EU-zemlje: Prema

 • Страница 46 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 46 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 46 | Slovensko Tehnični podatki Križni laser PCL 20 Številka artikla 3 603 K08 2.. Delovno območje do približno 10 m Natančnost niveliranja – Laserska linija ±0,5 mm/m – Pozicijski žarek (navzgor) ±0,5 mm/m – Pozicijski žarek (navzdol)

 • Страница 47 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 47 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM Slovensko | 47 Avtomatika niveliranja Delo z avtomatiko niveliranja (glejte sliki F–G) Postavite merilno orodje na vodoravno, trdno podlago in ga pritrdite na stensko držalo 13 ali na stativ 12. Izberite eno od vrst delovanja z nivelirno

 • Страница 48 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 48 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 48 | Hrvatski Slovensko Top Service d.o.o. Celovška 172 1000 Ljubljana Tel.: (01) 519 4225 Tel.: (01) 519 4205 Fax: (01) 519 3407 Odlaganje Merilna orodja, pribor in embalažo oddajte v okolju prijazno ponovno predelavo. Merilna orodja in

 • Страница 49 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 49 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM Hrvatski | 49 Tehnički podaci Križni laser PCL 20 Kataloški br. 3 603 K08 2.. Radno područje do cca. 10 m Točnost niveliranja – Linija lasera ±0,5 mm/m – Zraka vertikale (prema gore) ±0,5 mm/m – Zraka vertikale (prema dolje) ±1 mm/m ±4°

 • Страница 50 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 50 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 50 | Hrvatski Pokazivač (zeleni) (crveni/ zeleni) Način rada Zraka vertikale sa nivelacijskom automatikom (vidjeti sliku D): Mjerni alat proizvodi dvije zrake vertikale, prema gore i dolje, čije se niveliranje kontrolira. Rad sa križnim

 • Страница 51 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 51 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM Eesti | 51 Servisiranje i savjetovanje o primjeni Ovlašteni servis će odgovoriti na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda te o rezervnim dijelovima. Povećane crteže i informacije o rezervnim dijelovima možete naći na

 • Страница 52 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 52 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 52 | Eesti 16 17 18 19 20 Kruvi seinakinnitusrakise kinnitamiseks Seinakinnitusrakise 1/4"-kruvi Laserkiire nähtavust parandavad prillid* Kaitsekott Seerianumber * Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel

 • Страница 53 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 53 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM Eesti | 53 Näit Töörežiim Automaatse loodimisega loodikiir (vt joonist D): Mõõteseade tekitab kaks loodi(roheline) kiirt vertikaalselt üles ja alla, mille nivelleerumise üle toimub järelevalve. Ilma automaatse loodimiseta ristjoonrežiim

 • Страница 54 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 54 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 54 | Latviešu Klienditeenindus ja müügijärgne nõustamine Klienditeeninduses vastatakse toote paranduse ja hoolduse ning varuosade kohta esitatud küsimustele. Joonised ja teabe varuosade kohta leiate ka veebisaidilt: www.bosch-pt.com

 • Страница 55 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 55 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM Latviešu | 55 Izstrādājuma un tā darbības apraksts Pielietojums Mērinstruments ir paredzēts horizontālu un vertikālu līniju, kā arī projekcijas punktu iezīmēšanai un pārbaudei. Mērinstruments ir piemērots darbam vienīgi telpās. Attēlotās

 • Страница 56 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 56 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 56 | Latviešu  Nevērsiet lāzera staru citu personu vai mājdzīvnieku virzienā un neskatieties lāzera starā pat no liela attāluma. Lai izslēgtu mērinstrumentu, pārvietojiet ieslēdzēju 7 stāvoklī „Off“. Izslēdzot mērinstrumentu, tiek

 • Страница 57 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 57 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM Lietuviškai | 57 snes 15 abās pusēs (a). Līdz galam pārbīdiet starpplāksni virzienā uz sienas turētāja augšējo galu (b). Nolieciet starpplāksni lejup (c). Ieskrūvējiet sienas turētāja 1/4" skrūvi 17 mērinstrumenta vītnē 8, kas paredzēta

 • Страница 58 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 58 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 58 | Lietuviškai matyti lazerio spindulį, tačiau jokiu būdu nėra skirti apsaugai nuo lazerio spindulių poveikio.  Nenaudokite lazerio matymo akinių vietoje apsauginių akinių nuo saulės ir nedėvėkite vairuodami. Lazerio matymo akiniai

 • Страница 59 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 59 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM Lietuviškai | 59 Naudojimas Indikatorius Parengimas naudoti Vertikalus lazerio spindulys su automatiniu niveliavimu (žr. pav. D): Matavimo prietaisas (žalias) sukuria du vertikalius, statmenus, į viršų ir į apačią nukreiptus spindulius,

 • Страница 60 из 61

  OBJ_BUCH-784-006.book Page 60 Wednesday, May 7, 2014 12:34 PM 60 | Lietuviškai Darbas su sieniniu laikikliu (pap. įranga) Naudodamiesi sieniniu laikikliu 13, matavimo prietaisą galite saugiai pritvirtinti bet kokiame aukštyje. Sieninio laikiklio montavimas (žr. pav. I): Norint pritvirtinti prie

 • Страница 61 из 61