Инструкции для Samsung ES20. Руководства пользователя
User-Manuals.ru
ваш помощник

Samsung ES20 инструкции пользователя и руководства

Для Samsung ES20 найдено 3 инструкции

Инструкция для Samsung ES20
Формат:pdf
Объем:102 страницы
Размер:0.9 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

Инструкция для Samsung ES20
Формат:pdf
Объем:92 страницы
Размер:13 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 93

  Quick Start Manual ES20 For more information, refer to the User Manual included on the supplied CD-ROM. This Quick Start Manual has been specially designed to guide you through the basic functions and features of your device. Please read the Quick Start Manual and User Manual carefully to ensure

 • Страница 2 из 93

  Contents Health and safety information Health and safety information…………………… 2 1 Camera layout… ……………… 4 8 Setting up your camera… …… 5 7 Unpacking… ……………………… 5 Inserting the battery and memory card… …………………… 6 Selecting options… ……………… 7 13 34 Capturing photos or videos… … 8 18 Playing files…

 • Страница 3 из 93

  Cautions Handle and store your camera carefully and sensibly • Do not allow your camera to get wet—liquids can cause serious damage. Do not handle your camera with wet hands. Water damage to your camera can void your manufacturer’s warranty. • Avoid using or storing your camera in dusty, dirty,

 • Страница 4 из 93

  Camera layout 1 2 3 11 12 13 10 4 5 9 6 8 19 7 18 17 16 15 1 Shutter button 11 Status lamp 2 POWER button 12 Zoom Wide(W) button (Thumbnail) 3 Speaker 13 Zoom Tele(T) button (Digital zoom) 4 AF-assist light/timer lamp 14 Strap eyelet 5 Lens / Lens cover 15 Fn / Delete button 6 USB / AV terminal 16

 • Страница 5 из 93

  Setting up your camera Optional accessories Camera AA Alkaline Batteries USB cable Camera strap Quick Start Manual Software CD-ROM (User manual included) Memory cards Rechargeable Battery Charger A/V Cable AC Cord Camera case 5 English Unpacking Please check that you have the correct contents

 • Страница 6 из 93

  Setting up your camera Inserting the battery and memory card 3 With the gold-coloured contacts facing up ▼ Removing the battery 4 1 2 ▼ Removing the memroy card Push gently until the card disengages from the camera and then pull it out of the slot. 6

 • Страница 7 из 93

  1 2 In Shooting mode, press [ English Selecting options ]. Use the navigation buttons to scroll to an option or menu. EV Back Move ▪▪ To move left or right, press [ ] or [ ]. ▪▪ To move up or down, press [ ] or [ ]. 3 Press [ menu. ▪▪ Press [ menu. ] to confirm the highlighted option or ] again to

 • Страница 8 из 93

  Capturing photos or videos Taking a photo 1 2 3 Press [ ] to select ( Recording a video ). Align your subject in the frame. Press [Shutter] halfway down to focus automatically. ▪▪ A green frame means the subject in focus. 1 2 3 4 Press [ ] to select ( ). Align your subject in the frame. Press

 • Страница 9 из 93

  Playing files 1 2 Press [ Viewing videos ]. Press [ ] or [ English Viewing photos ] to scroll through files. ▪▪ Press and hold to view files quickly. 1 2 Press [ ]. Press [ ]. Play 3 Capture Use the following buttons to control playback. Scan backward [ ] [ ] Pause or resume playback [ ] Scan

 • Страница 10 из 93

  Transferring files to a PC (Windows) 1 Insert the installation CD in a CD-ROM drive and follow the onscreen instructions. 2 Connect the camera to the PC with the USB cable. Disconnecting safely (for Windows XP) Click ▼ Click 3 4 5 Turn on the camera. On your PC, select My Computer → Removable Disk

 • Страница 11 из 93

  Specifications Lens Display Focusing Shutter speed Storage Rechargeable battery • • • • • Type: 1/2.33” (approx. 7.81 mm) CCD Effective pixels: approx. 10.2 mega-pixels Total pixels: approx. 10.3 mega-pixels Focal length: Samsung lens f = 6.0 - 24.0 mm (35mm film equivalent : 34 mm - 136 mm) F-stop

 • Страница 12 из 93

  Sisältö Terveys ja turvallisuus Terveys ja turvallisuus……… 2 1 Kameran osat… ……………… 4 8 Kameran käyttövalmistelut…… 5 7 Pakkauksen avaaminen… ……… 5 Akun ja muistikortin asentaminen… …………………… 6 Asetusten valitseminen… ……… 7 13 34 Valokuvaaminen ja videoiden nauhoitus… …………………… 8 18 Tiedostojen

 • Страница 13 из 93

  Huomautukset Käsittele kameraa huolellisesti ja säilytä se asianmukaisella tavalla • Älä anna kameran kastua – nesteet voivat aiheuttaa vakavia vaurioita. Älä käsittele kameraa märin käsin. Vesivahinko voi mitätöidä kameran valmistajan antaman takuun. • Älä käytä tai säilytä kameraa pölyisessä,

 • Страница 14 из 93

  Kameran osat 1 2 3 11 12 13 10 4 5 9 6 8 19 7 18 17 16 15 1 Suljinpainike 11 Tilan merkkivalo 2 Virtapainike 12 Zoom-Wide(W)-painike (pikkukuva) 3 Kaiutin 13 Zoom-Tele(T)-painike (digitaalinen zoom) 4 AF-apuvalo/ajastimen valo 14 Rannelenkin paikka 5 Objektiivi/objektiivinsuojus 15

 • Страница 15 из 93

  Kameran käyttövalmistelut Pakkauksen avaaminen Ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotetta, tarkista, että toimitussisältö vastaa seuraavaa luetteloa. Sisältö voi vaihdella markkinaalueen mukaan. Voit hankkia lisävarusteita ottamalla yhteyden lähimpään Samsung-jälleenmyyjään tai -huoltopisteeseen. Suomi

 • Страница 16 из 93

  Kameran käyttövalmistelut Akun ja muistikortin asentaminen 3 Kullanväriset kontaktit ylöspäin ▼A kun irrottaminen 4 1 2 ▼ Muistikortin irrottaminen Työnnä kevyesti, kunnes kortti vapautuu kamerasta, ja vedä se sitten ulos. FI-6

 • Страница 17 из 93

  Asetusten valitseminen Paina kuvaustilassa [ ]-painiketta. Suomi 1 2 Valitse asetus tai valikko selaamalla navigointinäppäimillä. EV Edell. Siirrä ▪▪ Voit siirtyä vasemmalle tai oikealle painamalla [ ]- tai [ ]-painiketta. ▪▪ Voit siirtyä ylös tai alas painamalla [ ]- tai [ ]-painiketta. 3 Vahvista

 • Страница 18 из 93

  Valokuvaaminen ja videoiden nauhoitus Valokuvan ottaminen 1 2 3 Paina [ ] valitaksesi ( Videon kuvaaminen ). Aseta kuvausaihe kehykseen. Voit tarkentaa automaattisesti painamalla [Suljin]-painikkeen puoliksi alas. ▪▪ Vihreä kehys tarkoittaa, että kamera on kohdistettu. 1 2 3 4 Paina [ ] valitaksesi

 • Страница 19 из 93

  Tiedostojen toistaminen Valokuvien katseleminen Paina [ ]-painiketta. Selaa tiedostoja painamalla [ ]- tai [ ]-painiketta. 1 2 Paina [ ]-painiketta. Paina [ ]-painiketta. Suomi 1 2 Videoiden katselu ▪▪ Kosketa ja paina, jos haluat katsoa tiedostoja nopeasti. Toista 3 Kuvaa Toistoa ohjataan

 • Страница 20 из 93

  Tietostojen siirtäminen tietokoneeseen (Windows) 1 2 Laita CD-asennuslevy CD-ROM-asemaan ja noudata näytössä annettuja ohjeita. Laitteen turvallinen poistaminen (Windows XP) Liitä kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla. Napsauta ▼ Napsauta 3 4 5 Kytke kamera päälle. Valitse tietokoneelta Oma

 • Страница 21 из 93

  Tekniset tiedot Kuvakenno Näyttö Tarkennus Suljinnopeus Tallennus Ladattava akku Tyyppi: 1/2,33" (noin 7,81 mm) CCD Teholliset pikselit: noin 10,2 megapikseliä Yhteensä: noin 10,3 megapikseliä Polttoväli: Samsung-objektiivin f = 6,0 - 24,0 mm (35 mm:n filmiä vastaa: 34 mm - 136 mm) Aukkoarvoalue:

 • Страница 22 из 93

  Innehåll Hälso- och säkerhetsinformation Hälso- och säkerhetsinformation… …… 2 1 Kamerans utseende… ……… 4 8 Konfigurera kameran……… 5 Packa upp… ……………………… 5 Sätta in batteriet och minneskortet… …………………… 6 Välja alternativ… ………………… 7 13 34 Ta foton eller spela in video…… 8 18 Spela upp filer………………… 9

 • Страница 23 из 93

  Försiktighetsanvisningar Hantera och förvara kameran varsamt och ansvarsfullt • Skydda kameran mot väta – vätskor kan orsaka allvarliga skador. Hantera inte kameran med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om kameran utsätts för väta. • Undvik att använda eller förvara

 • Страница 24 из 93

  Kamerans utseende 1 2 3 11 12 13 10 4 5 9 6 8 19 7 18 17 16 15 1 Avtryckare 11 Statuslampa 2 Strömbrytare 12 Zoom Wide(W)–knapp (Minibild) 3 Högtalare 13 Zoom Tele(T)-knapp (Digital zoom) 4 AF-lampa/timerlampa 14 Ögla för kamerarem 5 Lins / Linsskydd 15 Fn / Radera-knapp 6 USB / AV uttag 16

 • Страница 25 из 93

  Konfigurera kameran Packa upp Kontrollera att dessa delar medföljer i leveransen innan du börjar använda din kamera. Innehållet kan variera beroende på försäljningsregionen. Om du vill köpa tillbehör, kontakta närmaste Samsung återförsäljare eller serviceverkstad. Extra tillbehör AA

 • Страница 26 из 93

  Konfigurera kameran Sätta in batteriet och minneskortet 3 Med de guldfärgade kontakterna vända uppåt ▼ Ta ut batteriet 4 ▼ Ta ut minneskortet 1 2 Tryck varsamt tills kortet lossnar från kameran och dra sedan ut det ur facket. SV-6

 • Страница 27 из 93

  Välja alternativ 1 2 Tryck på [ ] i fotoläge. Använd navigeringsknapparna för att bläddra till ett alternativ eller en meny. Svenska EV Tillbaka Flytta ▪▪ Tryck på [ ] eller [ ] för att flytta till vänster eller höger. ▪▪ Tryck på [ ] eller [ ] för att flytta uppåt eller nedåt. 3 Tryck på [ ] för

 • Страница 28 из 93

  Ta foton eller spela in video Ta ett foto 1 2 3 Tryck på [ Spela in ett videoklipp ] för att välja ( ). Komponera ditt motiv i ramen. Fokusera automatiskt genom att trycka på [Avtryckaren] halvvägs. ▪▪ En grön ram innebär att objektet är i fokus. 1 2 3 4 Tryck på [ ] för att välja ( ). Komponera

 • Страница 29 из 93

  Spela upp filer Visa foton 1 2 Tryck på [ Visa videoklipp ]. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja bland filer. ▪▪ Håll den nedtryckt för att snabbt se filer. 1 2 Tryck på [ ]. Tryck på [ ]. Svenska Spela 3 Ta bild Använd följande knappar för att styra uppspelningen. Skanna bakåt [ ] [ ] Pausa eller

 • Страница 30 из 93

  Överföra filer till en dator (Windows) 1 2 Sätt CD-skivan med installationsprogrammet i CD-enheten och följ anvisningarna på skärmen. Säker bortkoppling (för Windows XP) Anslut kameran till datorn med USB-kabeln. ▼ Klicka 3 4 5 Slå på kameran. Välj Den här datorn → Flyttbar disk → DCIM → 100PHOTO

 • Страница 31 из 93

  Specifikationer Bildsensor • Typ: 1/2,33” (cirka 7,81 mm) CCD • Effektiva pixlar: cirka 10,2 mega-pixlar • Totalt antal pixlar: cirka 10,3 mega-pixlar Objektiv • Brännvidd: Samsungslins f = 6,0 - 24,0 mm (motsvarar 35 mm-film:34 mm - 136 mm) • F-nr: F2,8 (W) - F6,1 (T) Display 2,5 tum (6,35 cm),

 • Страница 32 из 93

  Indhold Oplysninger om sundhed og sikkerhed Oplysninger om sundhed og sikkerhed……………………… 2 1 Kameraets udseende… …… 4 8 Opsætning af dit kamera…… 5 7 Kontroller indhold… ……………… 5 Isætning af batteri og hukommelseskort………………… 6 Valg af funktioner… ……………… 7 13 34 Optagelse af billeder eller videoer…

 • Страница 33 из 93

  Forsigtig Håndter og opbevar kameraet omhyggeligt og forsigtigt • Lad ikke kameraet blive vådt — væske kan forårsage alvorlige skader. Rør ikke ved kameraet med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes vandskade. • Undgå at bruge eller opbevare kameraet på støvede,

 • Страница 34 из 93

  Kameraets udseende 1 2 3 11 12 13 10 4 5 9 6 8 19 7 18 17 16 15 1 Udløseren 11 Statuslampe 2 Power-knappen 12 Zoom Wide(W)-knap (Miniature) 3 Højtaler 13 Zoom Tele(T)-knap (Digital zoom) 4 AF-hjælpelys/selvudløserlampe 14 Remholder 5 Objektiv/Objektivdæksel 15 Fn/Slet-knap 6 USB/AV-tilslutning 16

 • Страница 35 из 93

  Opsætning af dit kamera Kontroller indhold Kontrollér venligst, at kameraet er leveret med de korrekte dele, inden du begynder at anvende det. Indholdet kan variere, afhængigt af salgsregionen. Oplysninger om det ekstra tilbehør fås ved henvendelse til din Samsung-forhandler eller nærmeste

 • Страница 36 из 93

  Opsætning af dit kamera Isætning af batteri og hukommelseskort 3 Med de guldfarvede kontakter op ▼ Fjerne batteriet 4 1 2 ▼ Fjerne hukommelseskortet Tryk forsigtigt, til kortet går fri af kameraet, og træk det ud af åbningen. DA-6

 • Страница 37 из 93

  Valg af funktioner 1 2 I optagetilstand: Tryk på [ ]. Brug navigationsknapperne til at rulle til en indstilling eller menu. EV Dansk Tilbage Flyt ▪▪ Tryk på [ ] eller [ ] for at gå til venstre eller højre. ▪▪ Tryk på [ ] eller [ ] for at gå op eller ned. 3 Tryk på [ ] for at bekræfte den markerede

 • Страница 38 из 93

  Optagelse af billeder eller videoer Sådan tager du et billede 1 2 3 Tryk på [ ] for at vælge ( Optage et videoklip ). Find dit motiv i rammen. Tryk [Udløseren] halvt ned for at fokusere automatisk. 1 2 3 ▪▪ En grøn ramme betyder, at motivet er i fokus. 4 Tryk på [ ] for at vælge ( ). Find dit motiv

 • Страница 39 из 93

  Afspilning af filer Gennemse billeder 1 2 Tryk på [ Visning af videoklip ]. Tryk på [ ] eller [ filerne. ] for at rulle gennem 1 2 Tryk på [ ]. Tryk på [ ]. ▪▪ Bliv ved med at trykke på knappen for at få en hurtig gennemgang af filerne. 3 Dansk Aspil Optag Brug følgende knapper til at styre

 • Страница 40 из 93

  Overførsel af filer til en pc (Windows) 1 2 Sæt installations-cd'en i et cd-rom-drev, og følg vejledningen på skærmen. Til sikker udtagning (Windows XP) Slut kameraet til pc'en med USB-kablet. ▼ Klik 3 4 5 Tænd kameraet. På din computer skal du vælge Denne computer → Flytbar disk → DCIM → 100PHOTO.

 • Страница 41 из 93

  Specifikationer Billedsensor Objektiv Skærm • • • • Type: 1/2,33"-CCD (ca. 7,81 mm) Effektive pixel: Ca. 10,2 megapixel Samlet antal pixel: Ca. 10,3 megapixel Brændvidde: Samsung-objektiv f = 6,0 til 24,0 mm (på 35 mm-kamera: svarer til 34 mm til 136 mm) • F-rækkevidde: F2,8 (W) til F6,1 (T) 2,5"

 • Страница 42 из 93

  Содержание Сведения о безопасности Сведения о безопасности…… 2 1 Схема камеры… …………… 4 8 Подготовка камеры к работе… ……………………… 5 Комплектация… ………………… 5 Установка батареи и карты памяти… ………………………… 6 Выбор параметров……………… 7 13 34 Фото- и видеосъемка……… 8 18 Просмотр файлов… ……… 9 55 Передача

 • Страница 43 из 93

  Обращайтесь осторожно с батареей и зарядным устройством, соблюдайте правила их утилизации • Используйте только батареи и зарядные устройства, одобренные компанией Samsung. Применение несовместимых батарей и зарядных устройств может привести к серьезным травмам или к повреждению камеры. • Не

 • Страница 44 из 93

  Схема камеры 1 2 3 11 12 13 10 4 5 9 6 8 19 7 18 17 16 15 1 Кнопка затвора 11 Индикатор состояния 2 Кнопка питания (POWER) 12 Кнопка Зум ближе (Цифровой зум) 3 Динамик 13 Кнопка Зум дальше (Эскизы) 4 Подсветка автофокуса / индикатор автоспуска 14 Ушко крепления ремешка для переноски 5

 • Страница 45 из 93

  Подготовка камеры к работе Комплектация Перед началом эксплуатации изделия проверьте комплектность поставки. Комплект поставки может меняться в зависимости от региона продаж. Для приобретения дополнительных принадлежностей обращайтесь к ближайшему дилеру или в центр обслуживания Samsung.

 • Страница 46 из 93

  Подготовка камеры к работе Установка батареи и карты памяти 3 Карта памяти должна быть обращена золотистыми контактами вверх ▼ Извлечение батареи 4 ▼ Извлечение карты памяти 1 2 Слегка нажмите на карту памяти, а затем извлеките ее из разъема. RU-6

 • Страница 47 из 93

  Выбор параметров 1 2 В режиме съемки нажмите кнопку [ ]. Используйте кнопки перемещения для перехода к нужному параметру или пункту меню. EV Русский Назад Смест. ▪▪ Для перемещения влево или вправо нажимайте кнопку [ ] или [ ]. ▪▪ Для перемещения вверх или вниз нажимайте кнопку [ ] или [ ]. 3

 • Страница 48 из 93

  Фото- и видеосъемка Запись видео Фотосъемка 1 2 3 Нажмите кнопку меню [ ], чтобы выбрать ( ). Скомпонуйте кадр. Для автоматической фокусировки нажмите кнопку затвора наполовину. ▪▪ Объект, на котором сфокусировано изображение, выделяется зеленой рамкой. 1 2 3 4 Нажмите кнопку меню [ ], чтобы

 • Страница 49 из 93

  Просмотр файлов Просмотр фотографий 1 2 Нажмите кнопку [ Просмотр видеофайлов ]. Нажмите кнопку [ ] или [ файлов. ] для прокрутки 1 2 Нажмите кнопку [ ]. Нажмите кнопку [ ]. ▪▪ Нажмите и удерживайте для быстрого просмотра файлов. Однократно Для управления просмотр используйте следующие кнопки.

 • Страница 50 из 93

  Передача файлов на ПК (ОС Windows) 1 2 Вставьте установочный компакт-диск в дисковод и следуйте инструкциям на экране. Подключите камеру к ПК, используя USB-кабель. Безопасное отключение (ОС Windows XP) ▼ Щелкните 3 4 5 Включите камеру. Откройте папку Мой компьютер → Съемный диск → DCIM → 100PHOTO

 • Страница 51 из 93

  Технические характеристики Датчик изображения Объектив Экран Фокусировка Выдержка Аккумуляторная батарея Размеры (ШxВxГ) Масса Рабочий диапазон температур Рабочий диапазон относительной влажности Тип: ПЗС, 1/2,33 дюйма, (прибл. 7,81 мм) Количество эффективных пикселов: прибл. 10,2 млн Общее

 • Страница 52 из 93

  Saturs Informācija par veselību un drošību Informācija par veselību un drošību………………………… 2 1 Kameras izkārtojums… …… 4 8 Kameras iestatīšana………… 5 7 Komplektācija… ………………… 5 Akumulatora un atmiņas kartes ievietošana………………………… 6 Iespēju izvēle……………………… 7 13 34 Fotoattēlu vai videoklipu uzņemšana…

 • Страница 53 из 93

  Uzmanīgi rīkojieties un pareizi atbrīvojieties no akumulatora un lādētājiem • Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus un kameras bojājumus. • Nenovietojiet akumulatoru vai kameru sildierīcēs,

 • Страница 54 из 93

  Kameras izkārtojums 1 2 3 11 12 13 10 4 5 9 6 8 19 7 18 17 16 15 14 1 Aizvara poga 11 Statusa indikators 2 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 12 Poga Tālummaiņa Wide(W) (Sīktēls) 3 Skaļrunis 13 Poga Tālummaiņa Tele(T) (Digitālā tālummaiņa) 4 AF spuldze/taimera spuldze 14 Kameras siksniņas cilpiņa 5

 • Страница 55 из 93

  Kameras iestatīšana Komplektācija Pirms šī produkta izmantošanas, lūdzu, pārliecinieties, vai jums ir atbilstošās sastāvdaļas. Saturs var atšķirties atkarībā no pārdošanas reģiona. Lai iegādātos papildu aprīkojumu, sazinieties ar tuvāko Samsung dīleri vai Samsung apkopes centru. Papildpiederumi AA

 • Страница 56 из 93

  Kameras iestatīšana Akumulatora un atmiņas kartes ievietošana 3 Zeltītajiem kontaktiem jābūt vērstiem uz augšu ▼A kumulatora izņemšana 4 1 2 ▼A tmiņas kartes izņemšana Uzmanīgi nospiediet, līdz karte atvienojas, pēc tam izņemiet to no slota. LV-6

 • Страница 57 из 93

  Iespēju izvēle 1 2 Fotografēšanas režīmā nospiediet [ ]. Izmantojiet navigācijas pogas, lai ritinātu līdz iespējai vai izvēlnei. EV Atpakaļ Virzīt 3 Latviešu ▪▪ Lai pārvietotos pa kreisi vai pa labi, nospiediet [ ] vai [ ]. ▪▪ Lai pārvietotos uz augšu vai uz leju, nospiediet [ ] vai [ ]. Nospiediet

 • Страница 58 из 93

  Fotoattēlu vai videoklipu uzņemšana Fotoattēla uzņemšana 1 2 3 Nospiediet [ ], lai izvēlētos ( Videoklipa ierakstīšana ). Pielāgojiet fotografējamo objektu kadram. Daļēji nospiediet [Aizvars], lai veiktu automātisku fokusēšanu. ▪▪ Zaļš rāmis nozīmē, ka objektam ir veikta fokusēšana. 1 2 3 4

 • Страница 59 из 93

  Failu atskaņošana Fotoattēlu skatīšana 1 2 Nospiediet [ Videoklipu skatīšana ]. Nospiediet [ ] vai [ ], lai ritinātu failus. ▪▪ Nospiediet un turiet, lai ātri skatītu failus. 1 2 Nospiediet [ ]. Nospiediet [ ]. Atskaņot 3 Tveršana Lai vadītu demonstrēšanu, lietojiet šādas pogas. [ ] Demonstrēšanas

 • Страница 60 из 93

  Failu pārsūtīšana uz datoru (sistēmā Windows) 1 2 Ievietojiet CD-ROM diskdzinī instalēšanas kompaktdisku un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Ierīces droša atvienošana (operētājsistēmā Windows XP) Pievienojiet kameru datoram, izmantojot USB kabeli. Noklikšķiniet ▼ Noklikšķiniet 3 4 5

 • Страница 61 из 93

  Tehniskie dati Attēlu sensors • Veids: 1/2,33 collas (aptuv. 7,81 mm) CCD • Efektīvie pikseļi: aptuv. 10,2 megapikseļi • Kopējais pikseļu skaits: aptuv. 10,3 megapikseļi Objektīvs • Fokusēšanas attālums: Samsung objektīvs f = 6,0-24,0 mm (35 mm filmas ekvivalents: 34 mm-136 mm) • Diafragmas

 • Страница 62 из 93

  Turinys Sveikatos ir saugos informacija Sveikatos ir saugos informacija… ………………… 2 1 Fotoaparato schema………… 4 8 Fotoaparato nustatymas… … 5 Išpakavimas… …………………… 5 Akumuliatoriaus ir atminties kortelės įdėjimas… ……………… 6 Parinkčių pasirinkimas…………… 7 13 34 Fotografavimas ar filmavimas… ………………… 8 18

 • Страница 63 из 93

  Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius. • Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir įkroviklius. Naudodami nesuderintus akumuliatorius ir kroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo fotoaparatą. • Niekada nedėkite akumuliatorių

 • Страница 64 из 93

  Fotoaparato schema 1 2 3 11 12 13 10 4 5 9 6 8 19 7 18 17 16 15 14 1 Užrakto mygtukas 11 Būsenos lemputė 2 Įjungimo/Išjungimo mygtukas 12 Tolinimo mygtukas (Wide(W) miniatiūra) 3 Garsiakalbis 13 Priartinimo mygtukas (Tele(T) skaitmeninis priartinimas) 4 Pagalbinio apšvietimo AF/laikmačio lemputė 14

 • Страница 65 из 93

  Fotoaparato nustatymas Išpakavimas Prieš naudodami šį gaminį, įsitikinkite, ar turite jam tinkamą turinį. Turinys gali skirtis priklausomai nuo prekybos regiono. Jei norite įsigyti pasirinktinės įrangos, kreipkitės į artimiausią bendrovės „Samsung“ prekybos agentą ar „Samsung“ techninio aptarnavimo

 • Страница 66 из 93

  Fotoaparato nustatymas Akumuliatoriaus ir atminties kortelės įdėjimas 3 Aukso atspalvio kontaktai nukreipti aukštyn ▼ Akumuliatoriaus išėmimas 4 1 2 ▼A tminties kortelės išėmimas Švelniai spauskite, kol kortelė atsilaisvins iš fotoaparato, o tada ištraukite ją iš angos. LT-6

 • Страница 67 из 93

  Parinkčių pasirinkimas 1 2 Fotografavimo režime paspauskite [ ]. Naudodamiesi naršymo mygtukais persikelkite prie meniu ar parinkties. EV Atgal Perkelti ▪▪ Norėdami persikelti į kairę ar dešinę paspauskite [ ] arba [ ]. ▪▪ Norėdami persikelti į viršų ar apačią paspauskite [ ] arba [ ]. Paspausdami

 • Страница 68 из 93

  Fotografavimas ar filmavimas Fotografavimas 1 2 3 Norėdami pasirinkti ( Filmavimas ) Spauskite [ Išlygiuokite savo objektą rėmelyje. Norėdami sufokusuoti automatiškai nuspauskite [Užraktas] iki pusės. ▪▪ Žalias rėmelis reiškia, kad objektas sufokusuotas. ]. 1 2 3 4 Norėdami pasirinkti ( ) Spauskite

 • Страница 69 из 93

  Failų paleidimas Nuotraukų peržiūra 1 2 Paspauskite [ Vaizdo įrašų peržiūra ]. Paspausdami [ ] arba [ ] slinkite per failus. ▪▪ Nuspauskite ir laikykite norėdami greitai peržiūrėti failus. 1 2 Paspauskite [ ]. Paspauskite [ ]. Leisti 3 Įamžinti Naudodamiesi šiais mygtukais valdykite grojimą.

 • Страница 70 из 93

  Failų perkėlimas į kompiuterį („Windows“) 1 2 Į CD-ROM įrenginį įdėkite diegimo CD diską ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. Saugus atjungimas („Windows XP“) USB kabeliu prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio. Spustelėkite ▼ Spustelėkite 3 4 5 Įjunkite fotoaparatą. Kompiuteryje

 • Страница 71 из 93

  Specifikacijos Vaizdo jutiklis Objektyvas Ekranas • • • • Tipas: 1/2,33” (apie 7,81 mm) CCD Efektyvūs pikseliai: apie 10,2 mln. megapikselių Iš viso pikselių: apie 10,3 mln. megapikselių Židinio nuotolis: „Samsung“ objektyvas f = 6,0 – 24,0 mm (35 mm juostelės atitikmuo: 34 mm - 136 mm) •

 • Страница 72 из 93

  Sisukord Tervisekaitse- ja ohutusteave Tervisekaitse- ja ohutusteave…………………… 2 1 Kaamera kujundus…………… 4 8 Kaamera häälestamine……… 5 7 Pakendi sisu… …………………… 5 Aku ja mälukaardi paigaldamine……………………… 6 Valikute seadistamine… ………… 7 13 34 Pildistamine ja videote salvestamine… ……………… 8 18 Failide

 • Страница 73 из 93

  Käsitsege akusid ja laadijaid ettevaatlikult ning kõrvaldage need kasutusest korrektselt • Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ja laadijaid. Mitteühilduvad akud ja laadijad võivad tekitada raskeid vigastusi või kahjustada kaamerat. • Ärge kunagi pange akusid ega kaameraid kütteseadmete

 • Страница 74 из 93

  Kaamera kujundus 1 2 3 11 12 13 10 4 5 9 6 8 19 7 18 17 16 15 1 Katiku nupp 11 Oleku tuli 2 Toitenupp 12 Wide(W)-suumimine (pisipildi suum) 3 Kõlar 13 Tele(T)-suumimine (digitaalne suum) 4 AF-sihiku valgustus / taimeri tuli 14 Kaamera rihma aas 5 Lääts/läätsekate 15 Fn/kustutusnupp 6

 • Страница 75 из 93

  Kaamera häälestamine Pakendi sisu Enne toote kasutamist kontrollige, kas komplekt on täielik. Komplekti sisu võib olla vastavalt müügipiirkonnale erinev. Lisavarustuse ostmiseks võtke ühendust lähima Samsungi edasimüüja või Samsungi teeninduskeskusega. Valikulised lisatarvikud AA leelisakud

 • Страница 76 из 93

  Kaamera häälestamine Aku ja mälukaardi paigaldamine 3 Kuldsed kontaktid jäävad ülespoole ▼A ku eemaldamine 4 1 2 ▼ Mälukaardi eemaldamine Vajutage õrnalt, kuni kaart vabaneb pesast, ning seejärel tõmmake see pesast välja. ET-6

 • Страница 77 из 93

  Kaamera sisselülitamine 1 2 Vajutage pildistusrežiimis nuppu [ ]. Kasutage sirvimisnuppe, et liikuda valiku või menüüni. EV Tagasi Teisalda ▪▪ Vasakule või paremale liikumiseks vajutage nuppu [ ] või [ ]. ▪▪ Üles või alla liikumiseks vajutage nuppu [ ] või [ ]. 3 Esiletõstetud valiku või menüü

 • Страница 78 из 93

  Pildistamine ja videote salvestamine Pildistamine 1 2 3 Valige nupu [ Videoklipi salvestamine ] abil ( ). Joondage kaadris olev objekt. Automaatseks fokuseerimiseks vajutage nupp [Katik] pooleldi alla. ▪▪ Roheline raam näitab fookuses olevat objekti. 1 2 3 4 Valige nupu [ ] abil ( ). Joondage

 • Страница 79 из 93

  Failide esitamine Piltide vaatamine 1 2 Vajutage nuppu [ Videoklippide vaatamine ]. Failide vahel liikumiseks vajutage nuppu [ ] või [ ]. 1 2 Vajutage nuppu [ ]. Vajutage nuppu [ ]. ▪▪ Failide kiireks vaatamiseks vajutage ja hoidke nuppu all. Esita 3 Jäädvustamine Taasesituse juhtimiseks kasutage

 • Страница 80 из 93

  Failide edastamine arvutisse (Windows) 1 2 Sisestage installi-CD CD-ROM-i draivi ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Irdketta turvaline eemaldamine (Windows XP) Ühendage USB-kaabli abil kaamera ja arvuti. Klõpsake ▼ Klõpsake 3 4 5 Lülitage kaamera sisse. Valige arvutis Minu arvuti → Irdketas →

 • Страница 81 из 93

  Tehnilised andmed Pildisensor • Tüüp: 1/2,33” (umbes 7,81 mm) CCD • Pildipiksleid: umbes 10,2 megapikslit • Piksleid kokku: umbes 10,3 megapikslit Objektiiv • Fookuskaugus: Samsungi objektiiv f = 6,0 – 24,0 mm (35 mm filmi ekvivalent: 34 mm – 136 mm) • Suhtelise ava ulatus: F2,8 (W) – F6,1 (T)

 • Страница 82 из 93

  Зміст Відомості про здоров’я та безпеку Відомості про здоров’я та безпеку………………………… 2 1 Вигляд камери… …………… 4 8 Настроювання камери… … 5 7 Розпакування… ………………… 5 Вставлення акумулятора та карти пам’яті……………………… 6 Використання сенсорного екрана…… 7 13 34 Зйомка фотографій і відео…… 8 18

 • Страница 83 из 93

  Обережно поводьтеся з акумуляторами та зарядними пристроями • Користуйтеся виключно акумуляторами та зарядними пристроями, рекомендованими компанією Samsung. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити камеру або вивести її з ладу. • Ніколи не кладіть акумулятори та камери

 • Страница 84 из 93

  Вигляд камери 1 2 3 11 12 13 10 4 5 9 6 8 19 7 18 17 16 15 14 1 Кнопка затвора 11 Індикатор стану 2 Кнопка POWER 12 Кнопка Zoom Wide (W) (ескіз) 3 Динамік 13 Кнопка Zoom Tele (T) (цифрове масштабування) 4 Індикатор допомоги під час автофокусування/ індикатор таймера 14 Вушко для ремінця 5 Об’єктив

 • Страница 85 из 93

  Настроювання камери Розпакування Перед використанням цього виробу переконайтеся у відповідності комплектації. Вміст комплекту може відрізнятися залежно від регіону розповсюдження. Щоб придбати додаткове обладнання, зверніться до найближчого дилера або сервісного центру Samsung. Додаткові аксесуари

 • Страница 86 из 93

  Настроювання камери Вставлення акумулятора та карти пам’яті 3 Золотистими контактами догори ▼ Виймання акумулятора 4 1 2 ▼ Виймання карти пам’яті Злегка натисніть на картку пам’яті, щоб вивільнити її з камери, а потім вийміть її із гнізда. UK-6

 • Страница 87 из 93

  Використання сенсорного екрана 1 2 У режимі зйомки натисніть [ ]. Використовуйте кнопки навігації, щоб перейти до пункту або меню. EV Back Move 3 Українська ▪▪ Щоб перейти вліво або вправо, натискайте [ ] або [ ]. ▪▪ Щоб перейти вгору або вниз, натискайте [ ] або [ ]. Натисніть [ ], щоб підтвердити

 • Страница 88 из 93

  Зйомка фотографій і відео Фотографування 1 2 3 Натисніть [ ], щоб вибрати ( Записування відео ). Вирівняйте об’єкт зйомки в рамці. Натисніть [Shutter] наполовину для автоматичного фокусування. ▪▪ Зелена рамка означає, що об’єкт у фокусі. 1 2 3 4 Натисніть [ ], щоб вибрати ( ). Вирівняйте об’єкт

 • Страница 89 из 93

  Відтворення файлів Перегляд фотографій 1 2 Натисніть [ Перегляд відео ]. Натисніть [ ] або [ файли. ], щоб прокручувати 1 2 Натисніть [ ]. Натисніть [ ]. ▪▪ Натисніть і утримуйте одну з кнопок, щоб швидко переглянути файли. Play 3 Capture Використовуйте такі кнопки для керування відтворенням.

 • Страница 90 из 93

  Передавання файлів на комп’ютер (Windows) 1 2 Вставте інсталяційний компакт-диск у пристрій читання компакт-дисків і дотримуйтесь інструкцій на екрані. Підключіть камеру до комп’ютера за допомогою кабелю USB Безпечне від’єднання (для ОС Windows XP) ▼ Клацніть тут Клацніть тут 3 4 5 Увімкніть

 • Страница 91 из 93

  Технічні характеристики Датчик зображення Об’єктив Дисплей Фокусування Витримка затвора Зберігання Тип: 1/2,33” (прибл. 7,81 мм) CCD Кількість ефективних пікселів: прибл. 10.2 мегапікселі Загальна кількість пікселів: прибл. 10.3 мегапікселі Фокусна відстань: Об’єктив Samsung f = 6,0–24,0 мм (для

 • Страница 92 из 93

  Please refer to the warranty that came with your product or visit our website http://www.samsungcamera.com/ for after-sales service or inquiries. AD68-04182A (1.2)

 • Страница 93 из 93

Инструкция для Samsung ES20
Формат:pdf
Объем:102 страницы
Размер:7 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 103

 • Страница 2 из 103

  ǰȕșȚȘțȒȞȐȐ ǯȕȈȒȖȔșȚȊȖ ș ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȖȑ ǵȈȟȕȐȚȍ ȘȈȉȖȚț ș ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȖȑ, ȒȈȒ ȖȗȐșȈȕȖ ȕȐȎȍ. ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȗȘȐȓȈȋȈȍȔȖȋȖ ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȖȋȖ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȧ ǹȌȍȓȈȑȚȍ șȕȐȔȖȒ ǷȖȌșȖȍȌȐȕȐȚȍ USB-ȒȈȉȍȓȤ Ǭȓȧ ȘȈȉȖȚȣ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ș ǷDz șȕȈȟȈȓȈ țșȚȈȕȖȊȐȚȍ ȗȘȐȓȈȋȈȍȔȖȍ ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȖȍ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȍ. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ, ȏȈȗȐșȈȕȕȣȍ ȕȈ

 • Страница 3 из 103

  ǶȗȈșȕȖ! ǷȘȍȌțȗȘȍȎȌȍȕȐȍ ǯȕȈȒ “ǶǷǨǹǵǶ!” țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȖȗȈșȕțȦ șȐȚțȈȞȐȦ, ȒȖȚȖȘȈȧ, ȍșȓȐ ȍȍ ȕȍ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȚȐȚȤ, ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȓ ȓȍȚȈȓȤȕȖȔț ȐșȝȖȌț ȐȓȐ ȚȧȎȍȓȣȔ ȚȍȓȍșȕȣȔ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧȔ. ǯȕȈȒ “ǷǸǭǬǻǷǸǭǮǬǭǵǰǭ” țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȗȖȚȍȕȞȐȈȓȤȕȖ ȖȗȈșȕțȦ șȐȚțȈȞȐȦ, ȒȖȚȖȘȈȧ, ȍșȓȐ ȍȍ ȕȍ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȚȐȚȤ, ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȓ

 • Страница 4 из 103

  ǪȕȐȔȈȕȐȍ! ǹȖȌȍȘȎȈȕȐȍ ǯȕȈȒ “ǶǹǺǶǸǶǮǵǶ!” țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȗȖȚȍȕȞȐȈȓȤȕȖ ȖȗȈșȕțȦ șȐȚțȈȞȐȦ, ȒȖȚȖȘȈȧ, ȍșȓȐ ȍȍ ȕȍ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȚȐȚȤ, ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȓ ȓȍȋȒȐȔ ȐȓȐ șȘȍȌȕȐȔ ȚȍȓȍșȕȣȔ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧȔ. ǷǶǬǫǶǺǶǪDzǨ 007 ǹȐșȚȍȔȕȈȧ ȌȐȈȋȘȈȔȔȈ ǷȘȖȚȍȟȒȈ, ȗȍȘȍȋȘȍȊ ȐȓȐ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȍ ȉȈȚȈȘȍȑ ȔȖȋțȚ șȚȈȚȤ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȊȖȏȋȖȘȈȕȐȧ ȐȓȐ  

 • Страница 5 из 103

  ǹȖȌȍȘȎȈȕȐȍ 022 024 024 024 025 026 026 026 026 028 028 030 030 032 034 034 034 035 4 035 036 037 037 039 039 ǸȈȉȖȚȈ Ȋ ȘȍȎȐȔȈȝ ǹȆǮǭǺ ǸȈȉȖȚȈ Ȋ ȘȍȎȐȔȍ ǪǰǬǭǶ ǯȈȗȐșȤ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȈ ȉȍȏ ȏȊțȒȖȊȖȋȖ șȖȗȘȖȊȖȎȌȍȕȐȧ DzȈȒ șȌȍȓȈȚȤ ȗȈțȏț ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȏȈȗȐșȐ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȈ (ȏȈȗȐșȤ ș ȗȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍȔ) ǵȈ ȟȚȖ ȖȉȘȈȡȈȚȤ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȗȘȐ

 • Страница 6 из 103

  ǹȖȌȍȘȎȈȕȐȍ 049 ǬȐcȗȓ:ȥȕepȋocȉ 050 ǵȈșȚȘȖȑȒȐ 050 ǼȖȘȔȈȚȐȘȖȊȈȕȐȍ ȗȈȔȧȚȐ 050 ǰȕȐȞȐȈȓȐȏȈȞȐȧ 051 ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȌȈȚȣ / ȊȘȍȔȍȕȐ / ȜȖȘȔȈȚȈ ȖȚȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȌȈȚȣ 051 ǿȈșȖȊȖȑ ȗȖȧș 051 ǰȔȧ ȜȈȑȓȈ 052 ǪȗȍȟȈȚȣȊȈȕȐȍ ȌȈȚȣ 052 ǨȊȚȖȊȣȒȓȦȟȍȕȐȍ 053 ǪȣȉȖȘ ȚȐȗȈ ȊȣȝȖȌȕȖȋȖ ȊȐȌȍȖșȐȋȕȈȓȈ 054 ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȈȊȚȖȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ 054 ǵȈșȚȘȖȑȒȐ

 • Страница 7 из 103

  ǹȖȌȍȘȎȈȕȐȍ 075 076 077 077 078 078 080 081 DzǶǷǰȇ (ȒȖȗȐȘȖȊȈȕȐȍ ȕȈ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ) PictBridge PictBridge: ȊȣȉȖȘ șȕȐȔȒȈ PictBridge: ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ȗȍȟȈȚȐ PictBridge: ǹǩǸǶǹ ǪȈȎȕȣȍ ȏȈȔȍȟȈȕȐȧ ǷȘȍȌțȗȘȍȎȌȈȦȡȐȍ șȖȖȉȡȍȕȐȧ ǷȍȘȍȌ ȚȍȔ ȒȈȒ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȋ ȞȍȕȚȘ ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȧ 083 ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ǷȘȖȋȘȈȔȔȕȖȍ 086

 • Страница 8 из 103

  ǹȐșȚȍȔȕȈȧ ȌȐȈȋȘȈȔȔȈ ǷȍȘȍȌ ȕȈȟȈȓȖȔ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ ȐȏȌȍȓȐȧ ȗȘȖȊȍȘȤȚȍ ȒȖȔȗȓȍȒȚȕȖșȚȤ ȗȖșȚȈȊȒȐ. DzȖȔȗȓȍȒȚ ȗȖșȚȈȊȒȐ ȔȖȎȍȚ ȔȍȕȧȚȤșȧ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȘȍȋȐȖȕȈ ȗȘȖȌȈȎ. Ǭȓȧ ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȐȧ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȝ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȕȖșȚȍȑ ȖȉȘȈȡȈȑȚȍșȤ Ȓ ȉȓȐȎȈȑȠȍȔț ȌȐȓȍȘț ȐȓȐ Ȋ ȞȍȕȚȘ ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȧ ȒȖȘȗȖȘȈȞȐȐ Samsung. ǪȕȍȠȕȐȑ ȊȐȌ

 • Страница 9 из 103

  ǸȈȉȖȟȐȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ ǪȐȌ șȗȍȘȍȌȐ Ȑ șȊȍȘȝț Ʉɧɨɩɤɚ ɫɩɭɫɤɚ Ɏɨɬɨɜɫɩɵɲɤɚ Ʉɧɨɩɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ Ⱦɢɧɚɦɢɤ ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɚɜɬɨɫɩɭɫɤɚ / ɂɧɞɢɤ ɚɮ Ɉɛɴɟɤɬɢɜ/ ɤɪɵɲɤɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ Ɇɢɤɪɨɮɨɧ Ɋɚɡɴɟɦɵ USB/ AV 8

 • Страница 10 из 103

  ǸȈȉȖȟȐȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ ǪȐȌ șȏȈȌȐ ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɵ Ʉɧɨɩɤɚ Ɂɭɦ ɞɚɥɶɲɟ (ɗɫɤɢɡɵ) Ʉɧɨɩɤɚ Ɂɭɦ ɛɥɢɠɟ (ɐɢɮɪɨɜɨɣ ɡɭɦ) ɀɄ-ɞɢɫɩɥɟɣ ɍɲɤɨ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɪɟɦɟɲɤɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɧɨɫɤɢ Ʉɧɨɩɤɚ MENU Ʉɧɨɩɤɚ Fn/ ɍȾȺɅɂɌɖ Ʉɧɨɩɤɚ Ʉɭɪɫɨɪ/ɈɄ Ʉɧɨɩɤɚ ɪɟɠɢɦɚ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ 9

 • Страница 11 из 103

  ǸȈȉȖȟȐȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ DzȕȖȗȒȈ DzțȘșȖȘ/ǶDz ǪȐȌ șȕȐȏț ǹȓȖȚ ȒȈȘȚȣ ȗȈȔȧȚȐ DzȕȖȗȒȈ ǰǵǼǶ / ǪǪǭǸǽ DzȕȖȗȒȈ ǪǹǷȃȀDzǨ / ǪdzǭǪǶ DzȘȣȠȒȈ ȖȚșȍȒȈ ȉȈȚȈȘȍȐ DzȕȖȗȒȈ ǪǹǷȃȀDzǨ / ǪdzǭǪǶ ǶȚșȍȒ ȉȈȚȈȘȍȐ DzȕȖȗȒȈ ǴǨDzǸǶ / Ǫǵǰǯ ǫȕȍȏȌȖ ȗȖȌ ȠȚȈȚȐȊ Ä ǿȚȖȉȣ ȖȚȒȘȣȚȤ ȖȚșȍȒ ȉȈȚȈȘȍȐ, șȌȊȐȕȤȚȍ ȊȣșȚțȗ ȒȘȣȠȒȐ ȖȚșȍȒȈ ȉȈȚȈȘȍȐ, ȒȈȒ ȗȖȒȈȏȈȕȖ ȊȣȠȍ. 10

 • Страница 12 из 103

  ǸȈȉȖȟȐȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȈȊȚȖșȗțșȒȈ ǯȕȈȟȖȒ ǹȖșȚȖȧȕȐȍ ǯȕȈȟȒȐ ȘȍȎȐȔȖȊ ǶȗȐșȈȕȐȍ - ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȔȐȋȈȍȚ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȗȍȘȊȣȝ 8 ș ș ȐȕȚȍȘȊȈȓȖȔ Ȋ 1 ș. ǴȐȋȈȍȚ - Ǫ ȚȍȟȍȕȐȍ ȗȖșȓȍȌȕȐȝ 2 ș ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ ȔȐȋȈȍȚ ș ș ȐȕȚȍȘȊȈȓȖȔ Ȋ 0,25 ș. ǴȐȋȈȍȚ ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȔȐȋȈȍȚ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȗȍȘȊȣȝ 2 ș ș ȐȕȚȍȘȊȈȓȖȔ Ȋ 0,25 ș. ǷȍȘȊȣȑ șȕȐȔȖȒ

 • Страница 13 из 103

  ǷȖȌșȖȍȌȐȕȍȕȐȍ Ȓ ȐșȚȖȟȕȐȒț ȗȐȚȈȕȐȧ Ǭȓȧ ȥȓȍȒȚȘȖȗȐȚȈȕȐȧ ȞȐȜȘȖȊȖȑ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚșȧ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȉȈȚȈȘȍȐ, ȝȘȈȕȐȊȠȐȍșȧ ȗȖșȓȍ ȊȣȗțșȒȈ ȕȍ ȉȖȓȍȍ 1 ȋȖȌȈ. ǺȐȗȣ ȉȈȚȈȘȍȑ țȒȈȏȈȕȣ ȕȐȎȍ. - ǵȍ ȗȖȌȓȍȎȈȡȐȍ ȏȈȘȧȌȒȍ ȉȈȚȈȘȍȐ: 2 ȡȍȓȖȟȕȣȍ ȉȈȚȈȘȍȐ ȊȣșȖȒȖȑ ȍȔȒȖșȚȐ ȚȐȗȈ ǨǨ - ǨȒȒțȔțȓȧȚȖȘȕȣȍ ȉȈȚȈȘȍȐ (ȗȘȐȖȉȘȍȚȈȦȚșȧ

 • Страница 14 из 103

  ǷȖȌșȖȍȌȐȕȍȕȐȍ Ȓ ȐșȚȖȟȕȐȒț ȗȐȚȈȕȐȧ DzȈȒ ȊșȚȈȊȐȚȤ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ ǪșȚȈȊȤȚȍ ȉȈȚȈȘȍȦ ȗȐȚȈȕȐȧ, ȒȈȒ ȗȖȒȈȏȈȕȖ ȕȈ ȘȐșțȕȒȍ ǪșȚȈȊȤȚȍ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ, ȒȈȒ ȗȖȒȈȏȈȕȖ ȕȈ ȘȐșțȕȒȍ. - ǪȣȒȓȦȟȈȑȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț ȗȍȘȍȌ ȚȍȔ ȒȈȒ ȊșȚȈȊȐȚȤ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ. - ǸȈșȗȖȓȖȎȐȚȍ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ ȍȍ ȗȍȘȍȌȕȧȧ ȟȈșȚȤ ȉȣȓȈ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȈ Ȋ

 • Страница 15 из 103

  DzȈȒ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȒȈȘȚȖȑ ȗȈȔȧȚȐ ǵȍ ȏȈȉțȌȤȚȍ ȖȚȜȖȘȔȈȚȐȘȖȊȈȚȤ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ (șȔ. șȚȘ.50), ȍșȓȐ ȖȕȈ ȉȣȓȈ ȕȍȌȈȊȕȖ ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȈ, ȍșȓȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȘȈșȗȖȏȕȈȚȤ ȝȘȈȕȧȡȐȍșȧ ȕȈ ȒȈȘȚȍ ȌȈȕȕȣȍ, ȓȐȉȖ ȕȈ ȕȍȑ ȏȈȗȐșȈȕȣ șȕȐȔȒȐ, șȕȧȚȣȍ ȌȘțȋȖȑ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȖȑ. ǪȣȒȓȦȟȈȑȚȍ ȗȐȚȈȕȐȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ȗȍȘȍȌ ȚȍȔ ȒȈȒ ȊșȚȈȊȐȚȤ

 • Страница 16 из 103

  DzȈȒ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȒȈȘȚȖȑ ȗȈȔȧȚȐ Ǭȓȧ ȘȈȉȖȚȣ ș ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȖȑ ȔȖȎȕȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȒȈȘȚȣ ȗȈȔȧȚȐ SD/SDHC Ȑ MMC (Multi Media Cards). DzȖȕȚȈȒȚȕȣȍ ȗȓȖȡȈȌȒȐ ǷȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȤ ȏȈȡȐȚȣ ȖȚ ȏȈȗȐșȐ ȅȚȐȒȍȚȒȈ [DzȈȘȚȈ ȗȈȔȧȚȐ SD (Secure Digital)] ǵȈ ȒȈȘȚȍ ȗȈȔȧȚȐ SD/SDHC ȐȔȍȍȚșȧ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȤ ȏȈȡȐȚȣ ȖȚ ȏȈȗȐșȐ, ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȣȑ

 • Страница 17 из 103

  ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȧ, ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȔȈȧ ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ ǵȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȚșȧ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȗ ȊȣȉȘȈȕȕȣȝ ȜțȕȒȞȐȧȝ Ȑ ȕȈșȚȘȖȑȒȈȝ șȢȍȔȒȐ. [ǰȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ Ȑ ȗȖȓȕȈȧ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȗ șȖșȚȖȧȕȐȐ] ȹ 1 ǶȗȐșȈȕȐȍ ǯȕȈȟȖȒ ȘȍȎȐȔ șȢȍȔȒȐ ǹȚȘ. ǹȚp.18 2 ǷȖȓȖșȈ ȖȗȚȐȟȍșȒȖȋȖ/ȞȐȜȘȖȊȖȋȖ ȏțȔȈ/ȒȘȈȚȕȖșȚȤ ȞȐȜȘȖȊȖȋȖ ȏțȔȈ ǹȚp.26 3 ǯȊțȒȖȊȖȑ

 • Страница 18 из 103

  ǰșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȔȍȕȦ 1. ǪȒȓȦȟȐȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț MENU. ǶȚȒȘȖȍȚșȧ ȔȍȕȦ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȍȋȖ ȘȈȉȖȟȍȋȖ ȘȍȎȐȔȈ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ. ɂɧɬɟɥɥ. ɪɟɠɢɦ Ɋɟɠɢɦ Ⱥɜɬɨ Ɏɭɧɤɰɢɢ ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ Ɂɜɭɤ DIS Ⱦɢɫɩɥɟɣ ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ Ɏɨɬɨɫɩɪɚɜɤɚ ɋɸɠɟɬ ȼɢɞɟɨ ȼɵɯɨɞ ɂɡɦɟɧɢɬɶ 2. Ǭȓȧ ȗȍȘȍȔȍȡȍȕȐȧ ȒțȘșȖȘȈ ȗȖ ȗțȕȒȚȈȔ ȔȍȕȦ ȕȈȎȐȔȈȑȚȍ ȒȕȖȗȒț

 • Страница 19 из 103

  ǵȈȟȈȓȖ șȢȍȔȒȐ/ȏȈȗȐșȐ ǪȣȉȖȘ ȘȍȎȐȔȈ ǸȈȉȖȚȈ Ȋ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕȖȔ ȘȍȎȐȔȍ ( ǸȍȎȐȔ ȘȈȉȖȚȣ ș ȒȈȔȍȘȖȑ ȊȣȉȐȘȈȍȚșȧ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȒȐ șȍȓȍȒȚȖȘȈ ȘȍȎȐȔȖȊ ǴENU, ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȖȑ ȕȈ ȏȈȌȕȍȑ ȗȈȕȍȓȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ. DzȈȔȍȘȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ ȊȣȉȐȘȈȍȚ ȗȖȌȝȖȌȧȡȐȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș țșȓȖȊȐȧȔȐ șȢȍȔȒȐ. ȅȚȈ ȜțȕȒȞȐȧ ȗȘȐȋȖȌȐȚșȧ,

 • Страница 20 из 103

  ǵȈȟȈȓȖ șȢȍȔȒȐ/ȏȈȗȐșȐ ǹȞȍȕȣ ȘȈșȗȖȏȕȈȦȚșȧ ȗȘȐ șȓȍȌțȦȡȐȝ țșȓȖȊȐȧȝ: [ǷȍȑȏȈȎ] ( ) : ȗȘȐ șȢȍȔȒȍ Ȋȕȍ ȗȖȔȍȡȍȕȐȧ; [ǩȍȓȣȑ] ( ) : ȗȘȐ șȢȍȔȒȍ Ȋ țșȓȖȊȐȧȝ ȗȖȊȣȠȍȕȕȖȑ ȖșȊȍȡȍȕȕȖșȚȐ; [ǵȖȟȤ] ( ) : ȗȘȐ șȢȍȔȒȍ Ȋ ȚȍȔȕȖȍ ȊȘȍȔȧ șțȚȖȒ; [ǵȖȟȤ - ǷȖȘȚȘȍȚ] ( ) : ȗȘȐ șȢȍȔȒȍ ȓȦȌȍȑ Ȋȕȍ ȗȖȔȍȡȍȕȐȧ Ȋ țșȓȖȊȐȧȝ ȗȖȕȐȎȍȕȕȖȑ

 • Страница 21 из 103

  ǵȈȟȈȓȖ șȢȍȔȒȐ/ȏȈȗȐșȐ ǸȈȉȖȚȈ Ȋ ȘȍȎȐȔȍ ǷǸǶǫǸǨǴǴǨ ( ) ǸȈȉȖȚȈ Ȋ ȘȍȎȐȔȍ DIS ( ) ǷȘȐ ȊȣȉȖȘȍ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȘȍȎȐȔȈ ȉțȌțȚ șȒȖȕȜȐȋțȘȐȘȖȊȈȕȣ ȖȗȚȐȔȈȓȤȕȣȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ. ǷȘȐ ȥȚȖȔ ȔȖȎȕȖ ȊȘțȟȕțȦ ȒȖȕȜȐȋțȘȐȘȖȊȈȚȤ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȜțȕȒȞȐȐ, ȒȘȖȔȍ ȊȣȉȖȘȈ ȌȐȈȜȘȈȋȔȣ Ȑ ȊȣȌȍȘȎȒȐ. ǸȍȎȐȔ ȞȐȜȘȖȊȖȑ șȚȈȉȐȓȐȏȈȞȐȐ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ

 • Страница 22 из 103

  ǵȈȟȈȓȖ șȢȍȔȒȐ/ȏȈȗȐșȐ ǸȍȎȐȔ ȗȖȌșȒȈȏȖȒ (șȢȍȔȒȈ) ( ǼțȕȒȞȐȐ, ȌȖșȚțȗȕȣȍ Ȋ ȘȍȎȐȔȍ ȗȖȌșȒȈȏȖȒ ) ǼțȕȒȞȐȧ, țȗȘȖȡȈȦȡȈȧ ȕȈȊȖȌȒț ȕȈ ȘȍȏȒȖșȚȤ. ǼțȕȒȞȐȧ, ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȡȈȦȡȈȧ șȔȈȏȣȊȈȕȐȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȗȘȐ șȢȍȔȒȍ. ǼțȕȒȞȐȧ, țȗȘȖȡȈȦȡȈȧ șȢȍȔȒț Ȋ țșȓȖȊȐȧȝ șȓȈȉȖȋȖ ȖșȊȍȡȍȕȐȧ ǼțȕȒȞȐȧ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȐșȗȖȓȤȏțȍȚșȧ Ȍȓȧ ȘȍȋțȓȐȘȖȊȒȐ

 • Страница 23 из 103

  ǵȈȟȈȓȖ șȢȍȔȒȐ/ȏȈȗȐșȐ ǸȈȉȖȚȈ Ȋ ȘȍȎȐȔȈȝ ǹȆǮǭǺ ( ) ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȥȚȖȋȖ ȔȍȕȦ ȔȖȎȕȖ ȓȍȋȒȖ șȌȍȓȈȚȤ ȖȗȚȐȔȈȓȤȕȣȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ Ȍȓȧ șȢȍȔȒȐ Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ țșȓȖȊȐȧȝ Ȑ șȐȚțȈȞȐȧȝ. 1. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț MENU Ȑ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȘȍȎȐȔ ǹȆǮǭǺȃ. (șȚȘ.18) 2. ǵȈȗȘȈȊȤȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț ȕȈ ȖȉȢȍȒȚ șȢȍȔȒȐ Ȑ șȒȖȔȗȖȕțȑȚȍ ȒȈȌȘ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȧ. 3.

 • Страница 24 из 103

  ǵȈȟȈȓȖ șȢȍȔȒȐ/ȏȈȗȐșȐ Ŷ ǸȈȉȖȚȈ Ȋ ȘȍȎȐȔȍ [ǫȐȌ ȒȖȔȗȖȏȐȞȐȐ] ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȘȍȎȐȔ [ǫȐȌ ȒȖȔȗȖȏȐȞȐȐ] ȍșȓȐ Ǫȣ ȝȖȚȐȚȍ, ȟȚȖȉȣ ȒȚȖ-ȚȖ șȌȍȓȈȓ ǪȈȠȍ ȜȖȚȖ ȗȖȌ ȊȣȉȘȈȕȕȣȔ ǪȈȔȐ țȋȓȖȔ. 1. ǹȌȍȓȈȑȚȍ ȜȖȚȖ ș ȊȣȉȘȈȕȕȖȋȖ ǪȈȔȐ ȔȍșȚȈ. - ǪȖȒȘțȋ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȗȖȧȊȐȚșȧ ȘȈȔȒȈ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɜɵɞɟɪɠɤɢ ɢ ɞɢɚɮɪɚɝɦɵ Ɉɬɦɟɧɚ ɤɚɞɪɚ: ɈɄ

 • Страница 25 из 103

  ǵȈȟȈȓȖ șȢȍȔȒȐ/ȏȈȗȐșȐ ǸȈȉȖȚȈ Ȋ ȘȍȎȐȔȍ ǪǰǬǭǶ ( ) ǷȘȖȌȖȓȎȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȏȈȗȐșȐ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȈ ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚșȧ șȊȖȉȖȌȕȣȔ ȔȍșȚȖȔ Ȋ ȗȈȔȧȚȐ. 1. ǷȖȊȖȘȖȚȖȔ șȍȓȍȒȚȖȘȈ ȘȍȎȐȔȖȊ ȊȣȉȍȘȐȚȍ MENU ǪǰǬǭǶ. (ǵȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ ȗȖȧȊȐȚșȧ ȏȕȈȟȖȒ ȘȍȎȐȔȈ ǪǰǬǭǶ Ȑ ȌȖșȚțȗȕȖȍ ȊȘȍȔȧ ȏȈȗȐșȐ.) 2. ǵȈȗȘȈȊȤȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț ȕȈ ȖȉȢȍȒȚ șȢȍȔȒȐ Ȑ

 • Страница 26 из 103

  ǵȈ ȟȚȖ ȖȉȘȈȡȈȚȤ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȗȘȐ șȢȍȔȒȍ ǵȈȎȈȚȐȍ ȒȕȖȗȒȐ șȗțșȒȈ ȌȖ ȗȖȓȖȊȐȕȣ ȝȖȌȈ. ǹȓȍȋȒȈ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț șȗțșȒȈ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȖȐȏȊȍșȚȐ ȕȈȊȖȌȒț ȕȈ ȘȍȏȒȖșȚȤ Ȑ țȉȍȌȐȚȤșȧ, ȟȚȖ ȜȖȚȖȊșȗȣȠȒȈ ȏȈȘȧȎȍȕȈ. ǿȚȖȉȣ șȌȍȓȈȚȤ șȕȐȔȖȒ, ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț șȗțșȒȈ ȌȖ țȗȖȘȈ. [ǹȓȍȋȒȈ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț șȗțșȒȈ] [ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț șȗțșȒȈ] 

 • Страница 27 из 103

  ǰșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȒȕȖȗȖȒ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ Ȍȓȧ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ. ǸȍȎȐȔȣ șȢȍȔȒȐ ȔȖȎȕȖ ȕȈșȚȘȖȐȚȤ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȖȒ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ. DzȕȖȗȒȈ ȗȐȚȈȕȐȧ ǰșȗȖȓȤȏțȍȚșȧ Ȍȓȧ ȊȒȓȦȟȍȕȐȧ / ȊȣȒȓȦȟȍȕȐȧ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ. ǷȖșȓȍ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȋȖ ȗȍȘȐȖȌȈ ȉȍȏȌȍȑșȚȊȐȧ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ ȊȣȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȍȓȧ șȖȝȘȈȕȍȕȐȧ ȘȍșțȘșȈ ȉȈȚȈȘȍȐ. ǩȖȓȍȍ

 • Страница 28 из 103

  DzȕȖȗȒȐ ȏțȔȈ ǯțȔ ǬǨdzȄȀǭ ǶȗȚȐȟȍșȒȐȑ ȏțȔ ǬǨdzȄȀǭ: ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ȏțȔȈ W. Ǫȣ țȊȐȌȐȚȍ, ȟȚȖ ȖȉȢȍȒȚ șȢȍȔȒȐ șȚȈȓ ȌȈȓȤȠȍ. ǷȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ ȕȈȎȐȔȈȧ ȒȕȖȗȒț ȏțȔȈ W, Ȋȣ țȔȍȕȤȠȐȚȍ ȒȘȈȚȕȖșȚȤ ȏțȔȈ ȌȖ ȔȐȕȐȔțȔȈ Ȑ țȊȐȌȐȚȍ, ȟȚȖ ȖȉȢȍȒȚ șȢȍȔȒȐ ȒȈȒ ȉȣ ȔȈȒșȐȔȈȓȤȕȖ țȌȈȓȐȓșȧ ȖȚ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ. ǹȢȍȔȒȈ ș ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍȔ

 • Страница 29 из 103

  DzȕȖȗȒȈ ǰǵǼǶ (DISP) / ǪǪǭǸǽ DzȕȖȗȒȈ ǴǨDzǸǶ ( DzȖȋȌȈ ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȚșȧ ȔȍȕȦ, ȒȕȖȗȒȈ ǪǪǭǸǽ ȊȣȗȖȓȕȧȍȚ ȜțȕȒȞȐȐ ȒȕȖȗȒȐ șȖ șȚȘȍȓȒȖȑ. Ǫ ȘȍȎȐȔȈȝ șȢȍȔȒȐ/ȏȈȗȐșȐ ȐȓȐ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȗȘȐ ȕȈȎȈȚȐȐ ȌȈȕȕȖȑ ȒȕȖȗȒȐ ȕȈ ȌȐșȗȓȍȍ ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȚșȧ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȗ șȕȐȔȒȍ. DzȖȋȌȈ ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȚșȧ ȔȍȕȦ, ȒȕȖȗȒȈ Ǫǵǰǯ

 • Страница 30 из 103

  DzȕȖȗȒȈ ǴǨDzǸǶ ( ) / Ǫǵǰǯ ǺȐȗ ȘȍȎȐȔȖȊ Ȑ ȌȐȈȗȈȏȖȕȣ ȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ (W: ǬǨdzȄȀǭ, T: ǩdzǰǮǭ) (ǭȌȐȕȐȞȣ ȐȏȔȍȘȍȕȐȧ: șȔ) ǨǪǺǶ ( ǸȍȎȐȔ ǺȐȗ ȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ ǨǪǺǶǴǨDzǸǶ ( ) W: 10 - ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖșȚȤ ǬȐȈȗȈȏȖȕ ȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ T: 50 - ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖșȚȤ ǬȐȈȗȈȏȖȕ ȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ ǴǨDzǸǶ ( ǺȐȗ ȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ W : 80 - ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖșȚȤ T: 80 -

 • Страница 31 из 103

  ǩȓȖȒȐȘȖȊȒȈ ȈȊȚȖȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ DzȕȖȗȒȈ ǪǹǷȃȀDzǨ ( ǿȚȖȉȣ ȗȘȖȐȏȊȍșȚȐ ȕȈȊȍșȚȐ ȘȍȏȒȖșȚȤ ȕȈ ȖȉȢȍȒȚ, ȕȍ ȕȈȝȖȌȧȡȐȑșȧ Ȋ ȞȍȕȚȘȍ ȒȈȌȘȈ, ȊȖșȗȖȓȤȏțȑȚȍșȤ ȉȓȖȒȐȘȖȊȒȖȑ (ȜȐȒșȈȞȐȍȑ) ȈȊȚȖȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ. DzȖȋȌȈ ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȚșȧ ȔȍȕȦ, ȗȘȐ ȕȈȎȈȚȐȐ ȒȕȖȗȒȐ ǪdzǭǪǶ ȒțȘșȖȘ șȌȊȐȋȈȍȚșȧ Ȓ ȓȍȊȖȑ ȗȖȓȖșȍ ȔȍȕȦ. DzȖȋȌȈ ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ

 • Страница 32 из 103

  DzȕȖȗȒȈ ǪǹǷȃȀDzǨ ( ) / ǪdzǭǪǶ DzȖȋȌȈ ȊȣȉȘȈȕ ȘȍȎȐȔ șȢȍȔȒȐ șȖ ȊșȗȣȠȒȖȑ, ȗȘȐ    ȕȈȎȈȚȐȐ ȒȕȖȗȒȐ șȗțșȒȈ șȕȈȟȈȓȈ șȘȈȉȈȚȣȊȈȍȚ ȗȘȍȌȊșȗȣȠȒȈ Ȍȓȧ ȖȞȍȕȒȐ ȚȈȒȐȝ țșȓȖȊȐȑ șȢȍȔȒȐ, ȒȈȒ ȏȖȕȈ ȌȍȑșȚȊȐȧ Ȑ țȘȖȊȍȕȤ ȔȖȡȕȖșȚȐ ȜȖȚȖȊșȗȣȠȒȐ. ǵȍ ȌȊȐȋȈȑȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ ȗȖȒȈ ȕȍ șȘȈȉȖȚȈȍȚ ȊȚȖȘȈȧ ȊșȗȣȠȒȈ. ǿȈșȚȖȍ

 • Страница 33 из 103

  DzȕȖȗȒȈ ǪǹǷȃȀDzǨ ( ) / ǪdzǭǪǶ ǬȖșȚțȗȕȣȍ ȘȍȎȐȔȣ ȜȖȚȖȊșȗȣȠȒȐ (Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȘȍȎȐȔȈ șȢȍȔȒȐ) (o:ȗȖ ȊȣȉȖȘț ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȧ) ǸȍȎȐȔ o o o o o o o o o o o o o o o o ǹȆǮǭǺ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ǯȕȈȟȖȒ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕȖȋȖ ȘȍȎȐȔȈ ( ) ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ Ȋ ȘȍȎȐȔȍ ǰǵǺǭdzdz. ǸǭǮǰǴ. 32 ) / ǪǷǸǨǪǶ DzȖȋȌȈ

 • Страница 34 из 103

  DzȕȖȗȒȈ ǨǪǺǶǹǷǻǹDz ( ) / ǪǷǸǨǪǶ ǪȣȉȖȘ ȈȊȚȖșȗțșȒȈ ǺȈȑȔȍȘ ȌȊȐȎȍȕȐȧ 1. ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȓȦȉȖȑ ȘȍȎȐȔ șȢȍȔȒȐ/ȏȈȗȐșȐ, ȒȘȖȔȍ ȘȍȎȐȔȈ ǯǪǻDzǶǯǨǷǰǹȄ. (șȚȘ. 18) ǬȊȐȎȍȕȐȍ ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț șȗțșȒȈ ȗȖșȓȍ ǴȐȋȈȍȚ (ș ȐȕȚȍȘȊȈȓȖȔ 1 ș) ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȚȈȑȔȍȘȈ ȌȊȐȎȍȕȐȧ 2. ǵȈȎȐȔȈȑȚȍ ȒȕȖȗȒț ǨǪǺǶǹǷǻǹDz / ǪǷǸǨǪǶ ( ) , ȗȖȒȈ ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ ȕȍ

 • Страница 35 из 103

  DzȕȖȗȒȈ MENU ǼțȕȒȞȐȐ ( - ǭșȓȐ ȕȈȎȈȚȤ ȒȕȖȗȒț MENU, ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ ȖȚȒȘȖȍȚșȧ ȔȍȕȦ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȍȋȖ ȘȍȎȐȔȈ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ. ǷȘȐ ȗȖȊȚȖȘȕȖȔ ȕȈȎȈȚȐȐ ȒȕȖȗȒȐ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȑ ȊȍȘȕȍȚșȧ Ȋ ȐșȝȖȌȕȖȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ. - ǴȍȕȦ ȕȈșȚȘȖȍȒ ȖȚȒȘȣȊȈȍȚșȧ ȗȘȐ ȊȣȉȖȘȍ ȘȍȎȐȔȖȊ ǪǰǬǭǶ Ȑ ǼǶǺǶǹȂǭǴDzǨ. ǴȍȕȦ ȕȍȌȖșȚțȗȕȖ Ȋ ȘȍȎȐȔȍ ȏȈȗȐșȐ ȏȊțȒȈ. ǪȣȉȍȘȐȚȍ

 • Страница 36 из 103

  ǼțȕȒȞȐȐ ( ) ǪȒȓȦȟȍȕȐȍ ȜțȕȒȞȐȑ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȒȐ MENU 1. Ǫ ȓȦȉȖȔ ȌȖșȚțȗȕȖȔ ȘȍȎȐȔȍ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț MENU. 2. ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȒȐ ǪȊȍȘȝ/ǪȕȐȏ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȔȍȕȦ [ǼțȕȒȞȐȐ] Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ǪȗȘȈȊȖ/ǶDz. Ɋɟɠɢɦ EV EV Ȼɚɥɚɧɫ Ȼɟɥɨɝɨ Ȼɚɥɚɧɫ Ȼɟɥɨɝɨ Ɏɭɧɤɰɢɢ ISO Ɂɜɭɤ Ɉɛɧɚɪɭɠ. ɥɢɰɚ Ⱦɢɫɩɥɟɣ ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ ȼɵɯɨɞ Ɋɚɡɦɟɪ ɮɨɬɨ Ʉɚɱɟɫɬɜɨ

 • Страница 37 из 103

  ǼțȕȒȞȐȐ ( ) ǰșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȖȑ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȉȈȓȈȕșȈ ȉȍȓȖȋȖ ǩȈȓȈȕș ȉȍȓȖȋȖ ǷȘȈȊȐȓȤȕȣȑ ȗȖȌȉȖȘ ȉȈȓȈȕșȈ ȉȍȓȖȋȖ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȗȘȐȉȓȐȏȐȚȤșȧ Ȓ ȕȈȚțȘȈȓȤȕȖȑ ȋȈȔȔȍ ȞȊȍȚȖȊ. Ȼɚɥɚɧɫ Ȼɟɥɨɝɨ ɇɚɡɚɞ ǯȕȈȟȖȒ ȔȍȕȦ ǯȕȈȟȖȒ ǨȊȚȖ ȉȉ ǬȕȍȊȕȖȑ șȊȍȚ ǶȉȓȈȟȕȖ dzȦȔȐȕȍșȞ.ȝȉ dzȦȔȐȕȍșȞ.Țȉ dzȈȔȗȣ ȕȈȒȈȓ. ǷȖȓȤȏ. țșȚȈȕȖȊȒȐ Ǫ

 • Страница 38 из 103

  ǼțȕȒȞȐȐ ( ) ISO ǪȣȉȍȘȐȚȍ șȊȍȚȖȟțȊșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȜȖȚȖȌȈȚȟȐȒȈ ȊȖ ȊȘȍȔȧ șȢȍȔȒȐ. ǹȊȍȚȖȟțȊșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚșȧ ȊȣȉȘȈȕȕȣȔ ȏȕȈȟȍȕȐȍȔ ISO. [ǨȊȚȖ]: șȊȍȚȖȟțȊșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȉțȌȍȚ ȊȣȉȐȘȈȚȤșȧ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȖȑ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ISO ȖȚ ȖșȊȍȡȍȕȕȖșȚȐ ȔȍșȚȈ șȢȍȔȒȐ Ȑ ȧȘȒȖșȚȐ șȕȐȔȈȍȔȖȋȖ ȖȉȢȍȒȚȈ.

 • Страница 39 из 103

  ǼțȕȒȞȐȐ ( ) ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȥȚȖȑ ȜțȕȒȞȐȐ ȔȖȎȕȖ ȖȗȘȍȌȍȓȐȚȤ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȓȐȞ ȌȖ 10 ȟȍȓȖȊȍȒ. ǷȘȐ ȖȉȕȈȘțȎȍȕȐȐ ȕȍșȒȖȓȤȒȐȝ ȓȐȞ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ ȜȖȒțșȐȘȖȊȒȈ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚșȧ ȗȖ ȓȐȞț ȉȓȐȎȈȑȠȍȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. Ǫ ȥȚȖȔ ȘȍȎȐȔȍ ȞȐȜȘȖȊȖȑ ȏțȔ ȕȍȌȖșȚțȗȍȕ. ǷȘȐ ȖȉȕȈȘțȎȍȕȐȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȖȑ ȓȐȞȈ ȖȕȖ ȖȒȈȎȍȚșȧ ȊȕțȚȘȐ ȉȍȓȖȑ ȜȖȒțșȐȘȖȊȖȟȕȖȑ

 • Страница 40 из 103

  ǼțȕȒȞȐȐ ( ) ǴȖȘȋȈȕȐȍ ȋȓȈȏ Ä ǴȖȎȕȖ ȊȣȉȘȈȚȤ șȓȍȌțȦȡȐȍ ȘȍȎȐȔȣ : ǰȕȚȍȓȓ. ȘȍȎȐȔ, AȊȚȖ, ǷȘȖȋȘȈȔȔȕȣȑ, ǷȖȔȖȡȤ Ȋ ȜȖȚȖșȢȍȔȒȍ, ǷȘȍȒȘȈșȕȣȑ șȕȐȔȖȒ, ǫȐȌ ȒȖȔȗȖȏȐȞȐȐ, ǷȖȘȚȘȍȚ, ǬȍȚȐ, ǷȓȧȎ/șȕȍȋ ǭșȓȐ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȕȈȎȈȚȐȧ ȒȕȖȗȒȐ șȗțșȒȈ ȋȓȈȏȈ șȕȐȔȈȍȔȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȏȈȒȘȣȚȣ, ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȌȍȓȈȍȚ 2 șȕȐȔȒȈ ȗȖȌȘȧȌ. ǭșȓȐ ȗȘȐ

 • Страница 41 из 103

  ǼțȕȒȞȐȐ ( ) ǸȈȏȔȍȘ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ DzȈȟȍșȚȊȖ/ ǿȈșȚȖȚȈ ȒȈȌȘȖȊ ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȘȈȏȔȍȘ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȓȈȕȐȘțȍȔȣȔ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍȔ ȜȈȑȓȈ. ǪȣȉȍȘȐȚȍ șȚȍȗȍȕȤ șȎȈȚȐȧ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȓțȟȠȍ ȊșȍȋȖ ȗȖȌȖȑȌȍȚ Ȍȓȧ ȗȖșȓȍȌțȦȡȍȑ ȖȉȘȈȉȖȚȒȐ șȕȧȚȖȋȖ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ. ǿȍȔ ȊȣȠȍ șȚȍȗȍȕȤ șȎȈȚȐȧ, ȚȍȔ ȝțȎȍ ȒȈȟȍșȚȊȖ șȎȈȚȖȋȖ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ.

 • Страница 42 из 103

  ǼțȕȒȞȐȐ ( ) ACB ȅȒșȗȖȏȈȔȍȘ ǬȈȕȕȈȧ ȜțȕȒȞȐȧ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ ȒȖȘȘȍȒȚȐȘțȍȚ ȒȖȕȚȘȈșȚȕȖșȚȤ Ȋ șȓțȟȈȍ șȢȍȔȒȐ Ȋ țșȓȖȊȐȧȝ ȉȖȓȤȠȖȑ ȥȒșȗȖȏȐȞȐȖȕȕȖȑ ȘȈȏȕȐȞȣ, Ț.ȍ. ȊșȚȘȍȟȕȖȋȖ șȊȍȚȈ ȐȓȐ ȒȖȕȚȘȈșȚȕȖșȚȐ. ǬȈȕȕȈȧ ȜțȕȒȞȐȧ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ ȕȈșȚȘȈȐȊȈȍȚ ȧȘȒȖșȚȤ Ȑ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȟȍȚȒȐȑ șȕȐȔȖȒ ȖȉȢȍȒȚȈ. ǭșȓȐ ȊȈȔ ȕȍ țȌȈȍȚșȧ

 • Страница 43 из 103

  ǼțȕȒȞȐȐ ( ) ǺȐȗ ȜȖȚȖșȢȍȔȒȐ ǴȖȎȕȖ ȊȣȉȘȈȚȤ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕțȦ șȢȍȔȒț, ȗȖȒȈȌȘȖȊȈȧ, ȌȊȐȎȍȕȐȍ, Ȑ șȢȍȔȒț ș ȈȊȚȖȥȒșȗȖȊȐȓȒȖȑ AEB. [ǷȖȒȈȌȘȖȊȈȧ] ( ) : ȉțȌȍȚ șȌȍȓȈȕ ȚȖȓȤȒȖ ȖȌȐȕ șȕȐȔȖȒ. Ɍɢɩ ɫɴɟɦɤɢ ) : șȢȍȔȒȈ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ [ǵȍȗȘȍȘȣȊȕȈȧ] ( ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖ, ȗȖȒȈ ȕȍ ȉțȌȍȚ ȖȚȗțȡȍȕȈ ȒȕȖȗȒȈ șȗțșȒȈ. ɇɚɡɚɞ ɋɦɟɫɬ. [ǬȊȐȎȍȕȐȍ] ( ) :

 • Страница 44 из 103

  ǼțȕȒȞȐȐ ( ) ǪȣȉȖȘ șȚȐȓȧ ǷǶdzȄǯ. ǾǪǭǺ: ȐȏȔȍȕȐȚȍ ȞȊȍȚȖȊțȦ ȚȖȕȈȓȤȕȖșȚȤ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ, Ȕȍȕȧȧ ȏȕȈȟȍȕȐȧ ȒȘȈșȕȖȋȖ(R), ȏȍȓȍȕȖȋȖ(G)Ȑ șȐȕȍȋȖ(B). Ǫ șȕȐȔȖȒ ȔȖȎȕȖ ȌȖȉȈȊȐȚȤ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȥȜȜȍȒȚȣ ȉȍȏ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ ȘȍȌȈȒȚȐȘțȦȡȍȋȖ ǷǶ. ɋɟɥ.Ɏɨɬɨɫɬɢɥɹ ɇɚɡɚɞ ɋɦɟɫɬ. 1. ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȖȒ ǪȓȍȊȖ/ǪȗȘȈȊȖ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȕțȎȕȣȑ ǹǺǰdzȄ Ȑ

 • Страница 45 из 103

  ǼțȕȒȞȐȐ ( ) Ǹȍȋțȓ ȐȏȖȉȘȈȎ ǵǨǹȃȁǭǵǵǶǹǺȄ ǰȏȔȍȕȐȚȍ ȞȊȍȚȖȊțȦ ȕȈșȣȡȍȕȕȖșȚȤ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ. DzǶǵǺǸǨǹǺǵǶǹǺȄ ǴȖȎȕȖ ȐȏȔȍȕȐȚȤ ȒȖȕȚȘȈșȚȕȖșȚȤ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ. 1. ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȒȐ ǪȊȍȘȝ/ ǪȕȐȏ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȗțȕȒȚ [ǵȈșȣȡȍȕȕȖșȚȤ]. 2. ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȖȒ ǪȓȍȊȖ/ ǪȗȘȈȊȖ ȐȏȔȍȕȐȚȍ ȞȊȍȚȖȊțȦ ȕȈșȣȡȍȕȕȖșȚȤ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ. 3. ǵȈȎȔȐȚȍ

 • Страница 46 из 103

  ǼțȕȒȞȐȐ ( ) ǯȊțȒȖȊȖȑ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ǯȈȗȐșȤ ȏȊțȒȈ Dz ȏȈȗȐșȈȕȕȖȔț șȕȐȔȒț ȔȖȎȕȖ ȌȖȉȈȊȐȚȤ ȏȊțȒȖȊȖȑ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ. (ǴȈȒș. 10 ș). ǷȘȖȌȖȓȎȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȏȈȗȐșȐ ȏȊțȒȈ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȈ ȌȖșȚțȗȕȣȔ Ȍȓȧ ȏȈȗȐșȐ ȊȘȍȔȍȕȐ (ȔȈȒș. 10 ȟȈș). Ʉɨɦɦɟɧɬ Ɂɚɩɢɫɶ ɇɚɡɚɞ ɋɦɟɫɬ. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț șȗțșȒȈ, ȟȚȖȉȣ ȕȈȟȈȚȤ ȏȈȗȐșȤ ȏȊțȒȈ. - ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț

 • Страница 47 из 103

  ǼțȕȒȞȐȐ ( ) DzȈȒ șȌȍȓȈȚȤ ȗȈțȏț ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȏȈȗȐșȐ ȏȊțȒȈ ǯȈȗȐșȤ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȈ ȉȍȏ ȏȊțȒȖȊȖȋȖ șȖȗȘȖȊȖȎȌȍȕȐȧ ǬȈȕȕȈȧ ȜțȕȒȞȐȧ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȏȈȗȐșȈȚȤ ȏȊțȒ Ȋ ȖȌȐȕ ȜȈȑȓ ȌȈȎȍ ȗȖșȓȍ ȗȈțȏȣ, Ȑ ȕȍ șȖȏȌȈȊȈȚȤ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȜȈȑȓȖȊ ȏȊțȒȖȏȈȗȐșȐ. ǪȐȌȍȖȒȓȐȗ ȔȖȎȕȖ ȏȈȗȐșȈȚȤ ȉȍȏ ȏȊțȒȖȊȖȋȖ șȖȗȘȖȊȖȎȌȍȕȐȧ. ɋɬɨɩ Ɂɚɩɢɫɶ [ǸȍȎȐȔ ǯǨǷǰǹȄ

 • Страница 48 из 103

  ǴȍȕȦ ǯǪǻDz Ǫ ȌȈȕȕȖȔ ȘȍȎȐȔȍ ȔȖȎȕȖ șȌȍȓȈȚȤ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȏȊțȒȈ. ǴȍȕȦ ȕȈșȚȘȖȍȒ ȌȖșȚțȗȕȖ ȊȖ Ȋșȍȝ ȘȍȎȐȔȈȝ ȘȈȉȖȚȣ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ, ȒȘȖȔȍ ȘȍȎȐȔȈ ǯȈȗȐșȤ ȏȊțȒȈ. ȅȓȍȔȍȕȚȣ, ȖȚȔȍȟȍȕȕȣȍ * , ȧȊȓȧȦȚșȧ țșȚȈȕȖȊȒȈȔȐ ȗȖ țȔȖȓȟȈȕȐȦ. Ä ǴȍȕȦ ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ ȐȏȔȍȕȍȕȣ ȉȍȏ ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖȋȖ țȊȍȌȖȔȓȍȕȐȧ. ǯȊțȒȖȊȖȑ șȐȋȕȈȓ ȗȘȐ șȘȈȉȈȚȣȊȈȕȐȐ

 • Страница 49 из 103

  ǯǪǻDz (  ) ǴȍȕȦ ǵǨǹǺǸǶDZDzǰ ǯȊțȒ ǨǼ Ǫ ȌȈȕȕȖȔ ȘȍȎȐȔȍ ȔȖȎȕȖ șȌȍȓȈȚȤ ȖșȕȖȊȕȣȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ. ǴȍȕȦ ȕȈșȚȘȖȍȒ ȌȖșȚțȗȕȖ ȊȖ Ȋșȍȝ ȘȍȎȐȔȈȝ ȘȈȉȖȚȣ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ, ȒȘȖȔȍ ȘȍȎȐȔȈ ǯȈȗȐșȤ ȏȊțȒȈ. ȅȓȍȔȍȕȚȣ, ȖȚȔȍȟȍȕȕȣȍ * , ȧȊȓȧȦȚșȧ țșȚȈȕȖȊȒȈȔȐ ȗȖ țȔȖȓȟȈȕȐȦ. Ä ǴȍȕȦ ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ ȐȏȔȍȕȍȕȣ ȉȍȏ ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖȋȖ țȊȍȌȖȔȓȍȕȐȧ. ǭșȓȐ

 • Страница 50 из 103

  ǬȐșȗȓȍȑ ( ) ǫȘȈȜȐȟȍșȒȈȧ ȏȈșȚȈȊȒȈ ǩȣșȚȘȣȑ ȗȘȖșȔȖȚȘ ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȉțȌȍȚ ȖȚȖȉȘȈȎȈȚȤșȧ ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ șȘȈȏț ȗȖșȓȍ ȊȒȓȦȟȍȕȐȧ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ. ǭșȓȐ ȗȍȘȍȌ ȚȍȔ ȒȈȒ șȌȍȓȈȚȤ șȕȐȔȖȒ ȊȒȓȦȟȐȚȤ ȉȣșȚȘȣȑ ȗȘȖșȔȖȚȘ, ȖȚșȕȧȚȖȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȉțȌȍȚ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȊȘȍȔȍȕȐ, ȊȣȉȘȈȕȕȖȋȖ Ȋ ȔȍȕȦ

 • Страница 51 из 103

  ǵȈșȚȘȖȑȒȐ ( ” ) ǼȖȘȔȈȚȐȘȖȊȈȕȐȍ ȗȈȔȧȚȐ ǰȕȐȞȐȈȓȐȏȈȞȐȧ ǰșȗȖȓȤȏțȍȚșȧ Ȍȓȧ ȜȖȘȔȈȚȐȘȖȊȈȕȐȧ ȗȈȔȧȚȐ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȊȣȗȖȓȕȍȕȐȧ ȜțȕȒȞȐȐ [ǼȖȘȔȈȚȐp] ȉțȌțȚ țȌȈȓȍȕȣ Ȋșȍ ȏȈȗȐșȈȕȕȣȍ Ȋ ȗȈȔȧȚȐ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ, ȊȒȓȦȟȈȧ ȏȈȡȐȡȍȕȕȣȍ. ǷȍȘȍȌ ȜȖȘȔȈȚȐȘȖȊȈȕȐȍȔ ȗȈȔȧȚȐ ȕȍ ȏȈȉțȌȤȚȍ ȗȍȘȍȕȍșȚȐ ȕțȎȕȣȍ ȊȈȔ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȕȈ ǷDz. ǷȘȖȐȏȖȑȌȍȚ

 • Страница 52 из 103

  ǵȈșȚȘȖȑȒȐ ( ” ) ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȌȈȚȣ / ȊȘȍȔȍȕȐ / ȜȖȘȔȈȚȈ ȖȚȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȌȈȚȣ ǰȔȧ ȜȈȑȓȈ ǬȈȚț Ȑ ȊȘȍȔȧ, ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȔȣȍ ȕȈ șȕȐȔȒȈȝ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȜȖȘȔȈȚ ȖȚȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȌȈȚȣ, ȔȖȎȕȖ ȐȏȔȍȕȐȚȤ. ǵȈșȚȘȖȑȒȈ [ǿȈșȖȊȖȑ ȗȖȧș] ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȖȚȖȉȘȈȏȐȚȤ ȕȈ ǮDz-ȔȖȕȐȚȖȘȍ ȔȍșȚȕȖȍ ȊȘȍȔȧ Ȑ ȌȈȚț ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗțȚȍȠȍșȚȊȐȑ. ǬȈȕȕȈȧ ȜțȕȒȞȐȧ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ

 • Страница 53 из 103

  ǵȈșȚȘȖȑȒȐ ( ” ) ǪȗȍȟȈȚȣȊȈȕȐȍ ȌȈȚȣ ǨȊȚȖȊȣȒȓȦȟȍȕȐȍ Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȗȖȔȍșȚȐȚȤ ȕȈ șȕȐȔȖȒ ǬǨǺǻ Ȑ ǪǸǭǴȇ, ȒȖȋȌȈ Ȗȕ ȉȣȓ șȌȍȓȈȕ. ǷȘȐ ȊȒȓȦȟȍȕȐȐ ȌȈȕȕȖȑ ȜțȕȒȞȐȐ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȑ Ȍȓȧ ȥȒȖȕȖȔȐȐ ȘȍșțȘșȈ ȉȈȚȈȘȍȐ ȊȣȒȓȦȟȈȍȚșȧ ȟȍȘȍȏ ȊȣȉȘȈȕȕȣȑ ȗȘȖȔȍȎțȚȖȒ ȊȘȍȔȍȕȐ. - ǹțȉȔȍȕȦ [ǪȣȒȓ.]* : ǬǨǺǨ Ȑ ǪǸǭǴȇ Ɏɨɪɦɚɬɢp ɋɛɪɨɫ ȕȍ ȉțȌțȚ Ⱦɟɧɶ&ɱɚɫ

 • Страница 54 из 103

  ǵȈșȚȘȖȑȒȐ ( ” ) ǪȣȉȖȘ ȚȐȗȈ ȊȣȝȖȌȕȖȋȖ ȊȐȌȍȖșȐȋȕȈȓȈ ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȚȐȗ ȊȣȝȖȌȕȖȋȖ ȊȐȌȍȖșȐȋȕȈȓȈ – NTSC ȐȓȐ PAL. ǪȈȠ ȊȣȉȖȘ ȉțȌȍȚ ȏȈȊȐșȍȚȤ ȖȚ ȚȐȗȈ ȗȖȌȒȓȦȟȈȍȔȖȋȖ țșȚȘȖȑșȚȊȈ (ȔȖȕȐȚȖȘȈ, ȚȍȓȍȊȐȏȖȘȈ Ȑ Ț.ȗ.) Ǫ ȘȍȎȐȔȍ PAL ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȜȖȘȔȈȚ BDGHI. ǷȖȌȒȓȦȟȍȕȐȍ Ȓ ȊȕȍȠȕȍȔț ȔȖȕȐȚȖȘț ǭșȓȐ Ȓ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȍ

 • Страница 55 из 103

  ǵȈșȚȘȖȑȒȐ ( ” ) ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȈȊȚȖȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ ǵȈșȚȘȖȑȒȐ USB ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȈȊȚȖȜȖȒțșȐȘȖȊȒȐ ȔȖȎȕȖ ȊȒȓȦȟȐȚȤ Ȑ ȊȣȒȓȦȟȐȚȤ. ǭșȓȐ ȒȈȔȍȘȈ ȕȈșȚȘȖȍȕȈ ȕȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȖȍ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȍ Ȓ ǷDz ȐȓȐ ȗȘȐȕȚȍȘț ȟȍȘȍȏ USB-ȒȈȉȍȓȤ, Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȊȘțȟȕțȦ ȕȈȏȕȈȟȐȚȤ [DzȖȔȗȤȦȚȍȘ] ȐȓȐ [ǷȘȐȕȚȍȘ]. - ǹțȉȔȍȕȦ [ǪȣȒȓ.] : Ȋ țșȓȖȊȐȧȝ șȓȈȉȖȋȖ

 • Страница 56 из 103

  ǪȒȓȦȟȍȕȐȍ ȘȍȎȐȔȈ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ ǪȒȓȦȟȐȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț Ȑ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȘȍȎȐȔ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ, ȕȈȎȈȊ ȒȕȖȗȒț ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ( Î ). ǺȍȗȍȘȤ Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ ȗȘȖșȔȖȚȘȍȚȤ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ, ȏȈȗȐșȈȕȕȣȍ Ȋ ȗȈȔȧȚȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ. ǭșȓȐ ȒȈȘȚȈ ȗȈȔȧȚȐ ȊșȚȈȊȓȍȕȈ Ȋ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț, ȖȉȔȍȕ ȌȈȕȕȣȔȐ ȗȘȐ ȊȒȓȦȟȍȕȐȐ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȜțȕȒȞȐȑ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȚȖȓȤȒȖ ș

 • Страница 57 из 103

  ǪȒȓȦȟȍȕȐȍ ȘȍȎȐȔȈ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ǼțȕȒȞȐȧ ȏȈȝȊȈȚȈ ȊȐȌȍȖ ǪȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ ȏȊțȒȖȏȈȗȐșȐ ǴȖȎȕȖ ȏȈȝȊȈȚȐȚȤ Ȋ ȗȈȔȧȚȤ ȖȚȌȍȓȤȕȣȍ ȒȈȌȘȣ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȈ. 1. ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȖȒ ǪdzǭǪǶ/ǪǷǸǨǪǶ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȏȊțȒȖȏȈȗȐșȤ Ȍȓȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ. 2. Ǭȓȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȜȈȑȓȈ ȏȊțȒȖȏȈȗȐșȐ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ǶDz. - ǿȚȖȉȣ ȗȘȐȖșȚȈȕȖȊȐȚȤ

 • Страница 58 из 103

  ǪȒȓȦȟȍȕȐȍ ȘȍȎȐȔȈ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȧ, ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȔȈȧ ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ ǪȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ ȏȊțȒȖȊȖȋȖ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȧ ǶȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ ș ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍȔ ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȗȉ țșȓȖȊȐȧȝ șȢȍȔȒȐ. 1. ǪȣȉȍȘȐȚȍ șȕȐȔȖȒ șȖ ȏȊțȒȖȊȣȔ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȍȔ. 2. Ǭȓȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȏȊțȒȖȊȖȋȖ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȧ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț

 • Страница 59 из 103

  ǰșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȒȕȖȗȖȒ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ Ȍȓȧ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ǵȈȝȖȌȧșȤ Ȋ ȘȍȎȐȔȍ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȖȒ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ȔȖȎȕȖ ȕȈșȚȘȖȐȚȤ ȜțȕȒȞȐȐ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ. DzȕȖȗȒȈ ȘȍȎȐȔȈ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ǭșȓȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȉȣȓȈ ȊȒȓȦȟȍȕȈ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȒȐ POWER, ȚȖ Ȋ ȘȍȎȐȔ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȔȖȎȕȖ ȗȍȘȍȑȚȐ, ȕȈȎȈȊ

 • Страница 60 из 103

  DzȕȖȗȒȈ ȅǹDzǰǯȃ ( º ) / ǻǪǭdzǰǿǭǵǰǭ ( í ) ǷȖȐșȒ ȐȓȐ țȌȈȓȍȕȐȍ ȜȈȑȓȖȊ Ŷ ǼȐȓȤȚȘ ǨȓȤȉȖȔȈ 1. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ǴȐȕȐȒȈȘȚȐȕȒȈ Ȋ ǨȓȤȉȖȔȍ Smart Album. 2. ǷȘȐ ȒȈȎȌȖȔ ȕȈȎȈȚȐȐ ȕȈ ȒȕȖȗȒț ǴȐȕȐȒȈȘȚȐȕȒȈ ȉțȌțȚ ȖȚȖȉȘȈȎȈȚȤșȧ ȜȈȑȓȣ ȥȚȖȑ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ȕȈ ȥȒȘȈȕȍ ǨȓȤȉȖȔȈ Smart Album. 3. ǪȣȉȖȘ ȜȈȑȓȖȊ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚșȧ ȒȕȖȗȒȈȔȐ

 • Страница 61 из 103

  DzȕȖȗȒȈ ȅǹDzǰǯȃ ( º ) / ǻǪǭdzǰǿǭǵǰǭ ( í ) ǻȊȍȓȐȟȍȕȐȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ 1. ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȝȖȚȐȚȍ țȊȍȓȐȟȐȚȤ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț țȊȍȓȐȟȍȕȐȧ. 2. ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȒȐ DzțȘșȖȘ/OK ȔȖȎȕȖ ȗȘȖșȔȈȚȘȐȊȈȚȤ ȘȈȏȕȣȍ ȟȈșȚȐ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ. ǸȈȏȔȍȘ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȈȧ ȒȘȈȚȕȖșȚȤ X10,2 X10,1 X8,1 țȊȍȓȐȟȍȕȐȧ 3.

 • Страница 62 из 103

  DzȕȖȗȒȈ ǰǵǼǶ (DISP) / ǪǪǭǸǽ DzȕȖȗȒȈ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ Ȑ ȗȈțȏȣ/ ǶDz ǭșȓȐ ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȚșȧ ȔȍȕȦ, ȒȕȖȗȒȈ ǪȊȍȘȝ ȊȣȗȖȓȕȧȍȚ ȜțȕȒȞȐȐ ȒȕȖȗȒȐ șȖ șȚȘȍȓȒȖȑ. DzȖȋȌȈ ȔȍȕȦ ȕȍ ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȚșȧ, ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ǰǵǼǶ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȖșȔȖȚȘȍȚȤ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȦ Ȗ ȗȖȒȈȏȈȕȕȖȔ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȐ. Ǫ ȘȍȎȐȔȍ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȒȕȖȗȒȈ

 • Страница 63 из 103

  DzȕȖȗȒȐ ǪȓȍȊȖ/ǪȗȘȈȊȖ/ǪȕȐȏ/MENU DzȕȖȗȒȈ ǻǬǨdzǰǺȄ ( Õ ) ǷȘȐ ȕȈȎȈȚȐȐ ȒȕȖȗȒȐ ǪȓȍȊȖ/ǪȗȘȈȊȖ/ǪȕȐȏ ȐȓȐ MENU ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ șȓȍȌțȦȡȍȍ. ǺȈȒ ȔȖȎȕȖ țȌȈȓȐȚȤ șȕȐȔȒȐ, ȏȈȗȐșȈȕȕȣȍ ȕȈ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ. 1. ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȖȒ ǪdzǭǪǶ / ǪǷǸǨǪǶ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ țȌȈȓȐȚȤ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ǻǬǨdzǰǺȄ ( Õ ). - DzȕȖȗȒȈ

 • Страница 64 из 103

  ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȜțȕȒȞȐȐ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȧ ǼțȕȒȞȐȐ ȘȍȎȐȔȈ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȔȖȎȕȖ ȕȈșȚȘȖȐȚȤ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȧ. Ǫ ȘȍȎȐȔȍ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț MENU, ȟȚȖȉȣ ȖȚȒȘȣȚȤ ȔȍȕȦ ȕȈșȚȘȖȍȒ ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ. Ǫ ȘȍȎȐȔȍ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȌȖșȚțȗȕȣ șȓȍȌțȦȡȐȍ ȔȍȕȦ ȕȈșȚȘȖȍȒ. ǿȚȖȉȣ șȌȍȓȈȚȤ șȕȐȔȖȒ ȗȖșȓȍ

 • Страница 65 из 103

  ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȜțȕȒȞȐȐ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȧ ǬȈȕȕȖȍ ȔȍȕȦ ȉțȌȍȚ ȌȖșȚțȗȕȖ, ȍșȓȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ș ȗȖȔȖȡȤȦ USB-ȒȈȉȍȓȧ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȈ Ȓ ȗȘȐȕȚȍȘț, ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȦȡȍȔț ȜțȕȒȞȐȦ PictBridge (ȗȘȐȕȚȍȘ ȗȘȐȖȉȘȍȚȈȍȚșȧ ȖȚȌȍȓȤȕȖ). ǸȍȎȐȔ ǴȍȕȦ ǰȏȖȉȘaȎ. ǼȖȘȔȈȚ ❹ ǸȈȏȔȍȡȍȕ 64 ǹțȉȔȍȕȦ ǬȖșȚțȗȕȣȍ ȘȍȎȐȔȣ 1

 • Страница 66 из 103

  ǸȍȌȈȒȚ. ( ) ǰǯǴǭǵǰǺȄ ǸǨǯǴǭǸ ǰȏȔȍȕȐȚȍ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍ (ȘȈȏȔȍȘ) șȕȐȔȒȖȊ. ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȔȍȕȦ [ǯȈșȚȈȊȒȈ], ȟȚȖȉȣ șȖȝȘȈȕȐȚȤ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȏȈșȚȈȊȒȐ. 1. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ȘȍȎȐȔȈ ɂɡɦɟɧɢɬɶ ɪɚɡɦɟɪ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ, Ȉ ȏȈȚȍȔ ȒȕȖȗȒț MENU. 2. ǷȘȐ ȗȖȔȖȡȐ ȒȕȖȗȖȒ ǪȊȍȘȝ/ǪȕȐȏ Ȋ ȔȍȕȦ ǸȍȌȈȒȚȐȘȖȊȈȕȐȍ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȏȕȈȟȖȒ ȔȍȕȦ

 • Страница 67 из 103

  ǸȍȌȈȒȚ. ( ) ǷǶǪǶǸǶǺ ǹȍȓ.ǼȖȚȖșȚȐȓȧ ǯȈȗȐșȈȕȕȣȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȔȖȎȕȖ ȗȖȊȖȘȈȟȐȊȈȚȤ ȕȈ ȘȈȏȕȣȍ țȋȓȣ. ȅȚȈ ȜțȕȒȞȐȧ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȌȖȉȈȊȓȧȚȤ Ȋ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȥȜȜȍȒȚȣ. 1. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ȘȍȎȐȔȈ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ, Ȉ ȏȈȚȍȔ ȒȕȖȗȒț MENU. 2. ǷȘȐ ȗȖȔȖȡȐ ȒȕȖȗȖȒ ǪȊȍȘȝ/ ǪȕȐȏ Ȋ ȔȍȕȦ ǸȍȌȈȒȚȐȘȖȊȈȕȐȍ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȏȕȈȟȖȒ ȔȍȕȦ

 • Страница 68 из 103

  ǸȍȌȈȒȚ. ( ) ǷǶdzȄǯ. ǾǪǭǺ ȐȏȔȍȕȐȚȍ ȞȊȍȚȖȊțȦ ȚȖȕȈȓȤȕȖșȚȤ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ, Ȕȍȕȧȧ ȏȕȈȟȍȕȐȧ ȒȘȈșȕȖȋȖ (R), ȏȍȓȍȕȖȋȖ (G) Ȑ șȐȕȍȋȖ (B). ǻșȚȘȈȕȍȕȐȍ "ȒȘȈșȕȣȝ ȋȓȈȏ" Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ țșȚȘȈȕȐȚȤ ȥȜȜȍȒȚ "ȒȘȈșȕȣȝ ȋȓȈȏ" ȕȈ șȕȐȔȒȈȝ. ɇɚɡɚɞ - DzȕȖȗȒȈ OK: ȊȣȉȖȘ / ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ȔȍȕȦ ǷȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȐȑ ȞȊȍȚ. - DzȕȖȗȒȐ ǪǪǭǸǽ/Ǫǵǰǯ: ȊȣȉȖȘ

 • Страница 69 из 103

  ǸȍȌȈȒȚ. ( ) ǸȍȋțȓȐȘȖȊȒȈ ȕȈșȣȡȍȕȕȖșȚȐ ǸȍȋțȓȐȘȖȊȒȈ ȧȘȒȖșȚȐ ǰȏȔȍȕȐȚȍ ȞȊȍȚȖȊțȦ ȕȈșȣȡȍȕȕȖșȚȤ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ. Ǭȓȧ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧ ȧȘȒȖșȚȐ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ. 1. ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȖȒ ǪȓȍȊȖ/ ǪȗȘȈȊȖ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ( )Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ǶDz. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȕȈ ȥȒȘȈȕȍ ȗȖȧȊȐȚșȧ șȚȘȖȒȈ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧ ȧȘȒȖșȚȐ. 2. ǰȏȔȍȕȐȚȍ ȧȘȒȖșȚȤ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ c

 • Страница 70 из 103

  ǪȐȌ ( ǪȒȓȦȟȍȕȐȍ șȓȈȑȌȠȖț ( ) ) Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȗȘȖșȔȈȚȘȐȊȈȚȤ ȔȐȕȐȒȈȘȚȐȕȒȐ Ȑ ȓȍȋȒȖ ȒȓȈșșȐȜȐȞȐȘȖȊȈȚȤ ȐȓȐ ȖȚȣșȒȐȊȈȚȤ ȉȖȓȤȠȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ șȖȌȍȘȎȈȡȍȑșȧ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ – ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ ȐȓȐ ȊȐȌȍȖȏȈȗȐșȍȑ. 1. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ǴǭǵȆ Ȋ ȘȍȎȐȔȍ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ. 2. ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȖȒ ǪǪǭǸǽ/Ǫǵǰǯ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȕțȎȕȖȍ ȔȍȕȦ. 3. ǵȈȎȔȐȚȍ

 • Страница 71 из 103

  ǪȒȓȦȟȍȕȐȍ șȓȈȑȌȠȖț ( ) ǪȣȉȖȘ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȥȜȜȍȒȚȖȊ ȔțȓȤȚȐ-șȓȈȑȌȠȖț ǴțȓȤȚȐ-șȓȈȑȌȠȖț ȔȖȎȍȚ șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȚȤșȧ țȕȐȒȈȓȤȕȣȔȐ ȥȜȜȍȒȚȈȔȐ. ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ Ȍȓȧ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ 1. ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȖȒ ǪǪǭǸǽ / Ǫǵǰǯ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȔȍȕȦ [ǰǯǶǩǸAǮǭǵǰȇ] Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ǪǷǸǨǪǶ. ɇɚɱɚɬɶ ɂɡɨɛɪaɠ. ɗɮɮɟɤɬ ɂɧɬɟɪɜɚɥ :ȼɫɟ ȼɫɟ

 • Страница 72 из 103

  ǪȒȓȦȟȍȕȐȍ șȓȈȑȌȠȖț ( ) ǷȈȘȈȔȍȚȘȣ ȜȈȑȓȈ ( ǰȕȚȍȘȊȈȓ ȗȖȒȈȏȈ 1. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ȘȍȎȐȔȈ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ, ȏȈȚȍȔ ȒȕȖȗȒț Menu. 2. ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȒȐ ǪȊȍȘȝ/ǪȕȐȏ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȏȕȈȟȖȒ ȔȍȕȦ [ǷȈȘȈȔȍȚȘȣ ȜȈȑȓȈ]. Ǭȓȧ ȊȣȉȖȘȈ ȐȕȚȍȘȊȈȓȈ ȗȖȒȈȏȈ șȓȈȑȌȖȊ ɇɚɱɚɬɶ 1. ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȖȒ ǪǪǭǸǽ/Ǫǵǰǯ ɂɡɨɛɪaɠ. ȼɫɟ ȊȣȉȍȘȐȚȍ șțȉȔȍȕȦ

 • Страница 73 из 103

  ǷȈȘȈȔȍȚȘȣ ȜȈȑȓȈ ( ) ǰȏ Ȋșȍȝ ȜȈȑȓȖȊ, ȝȘȈȕȧȡȐȝșȧ ȕȈ ȒȈȘȚȍ ȗȈȔȧȚȐ, ȉțȌțȚ țȌȈȓȍȕȣ ȚȖȓȤȒȖ ȕȍȏȈȡȐȡȍȕȕȣȍ ȜȈȑȓȣ Ȑȏ ȊȓȖȎȍȕȕȖȑ ȗȈȗȒȐ DCIM. ǷȖȔȕȐȚȍ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍ ȏȈȡȐȡȍȕȣ ȖȚ țȌȈȓȍȕȐȧ, ȉțȌțȚ țȌȈȓȍȕȣ ȖȒȖȕȟȈȚȍȓȤȕȖ. ǹȖȝȘȈȕȐȚȍ ȊȈȎȕȣȍ șȕȐȔȒȐ ȕȈ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȍ ȗȍȘȍȌ Ȑȝ țȌȈȓȍȕȐȍȔ Ȑȏ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ. ǼȈȑȓ

 • Страница 74 из 103

  ǷȈȘȈȔȍȚȘȣ ȜȈȑȓȈ ( ) DPOF ǼțȕȒȞȐȧ DPOF (Digital Print Order Format - ȜȖȘȔȈȚ ȞȐȜȘȖȊȖȑ ȗȍȟȈȚȐ) ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȏȈȗȐșȈȚȤ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȦ Ȗ ȗȍȟȈȚȐ Ȋ ȗȈȗȒț MISC ȕȈ ȒȈȘȚȍ ȗȈȔȧȚȐ. ǪȣȉȍȘȐȚȍ șȕȐȔȒȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȘȈșȗȍȟȈȚȈȚȤ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȒȖȗȐȑ. ǭșȓȐ Ȍȓȧ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȏȈȗȐșȈȕȣ ȗȈȘȈȔȍȚȘȣ ȗȍȟȈȚȐ DPOF, ȚȖ ȗȘȐ

 • Страница 75 из 103

  ǷȈȘȈȔȍȚȘȣ ȜȈȑȓȈ ( ) ǰǵǬǭDzǹ ǰȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȘȈșȗȍȟȈȚȣȊȈȦȚșȧ Ȋ ȊȐȌȍ ȐȕȌȍȒșȈ (ȕȍ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȈȔ Ȑ ȜȈȑȓȈȔ ȏȊțȒȖȏȈȗȐșȐ). ɍɞɚɥɢɬɶ 1. ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȖȒ ǪǪǭǸǽ / Ǫǵǰǯ Ɂɚɳɢɬɚ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȏȕȈȟȖȒ ȔȍȕȦ [DPOF]. ȼɵɤɥ. Ɂɜɭɤ. ɤɨɦɦɟɧɬ. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢɧɞɟɤɫɚ? ǯȈȚȍȔ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ǪǷǸǨǪǶ. Ⱦɚ ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɇɟɬ Ʉɨɩɢɹ 2.

 • Страница 76 из 103

  ǷȈȘȈȔȍȚȘȣ ȜȈȑȓȈ ( ) DzǶǷǰȇ (ȒȖȗȐȘȖȊȈȕȐȍ ȕȈ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ) ǭșȓȐ ȕȈ ȒȈȘȚȍ ȗȈȔȧȚȐ ȕȍȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȔȍșȚȈ Ȍȓȧ ǷȖȏȊȖȓȧȍȚ șȒȖȗȐȘȖȊȈȚȤ ȜȈȑȓȣ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ, ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȖȊ Ȑ ȏȊțȒȖȏȈȗȐșȍȑ ȕȈ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ. 1. ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȖȒ ǪǪǭǸǽ / Ǫǵǰǯ ɍɞɚɥɢɬɶ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȏȕȈȟȖȒ ȔȍȕȦ [DzȖȗȐȧ]. Ɂɚɳɢɬɚ ȼɵɤɥ. Ɂɜɭɤ. ɤɨɦɦɟɧɬ. ǯȈȚȍȔ ȕȈȎȔȐȚȍ

 • Страница 77 из 103

  PictBridge ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ USB-ȒȈȉȍȓȧ ȔȖȎȕȖ ȗȖȌȒȓȦȟȐȚȤ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț Ȓ ȗȘȐȕȚȍȘț ș ȗȖȌȌȍȘȎȒȖȑ ȜțȕȒȞȐȐ PictBridge (ȗȘȐȖȉȘȍȚȈȍȚșȧ ȖȚȌȍȓȤȕȖ) Ȑ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ ȘȈșȗȍȟȈȚȈȚȤ ȕȈ ȕȍȔ ȏȈȗȐșȈȕȕȣȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ. ǪȐȌȍȖȒȓȐȗȣ Ȑ ȜȈȑȓȣ ȏȊțȒȖȏȈȗȐșȐ ȘȈșȗȍȟȈȚȈȚȤ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ. DzȈȒ ȕȈșȚȘȖȐȚȤ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț Ȍȓȧ ȘȈȉȖȚȣ ș ȗȘȐȕȚȍȘȖȔ 1.

 • Страница 78 из 103

  PictBridge: ȊȣȉȖȘ șȕȐȔȒȈ PictBridge: ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ȗȍȟȈȚȐ ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȝȖȚȐȚȍ ȘȈșȗȍȟȈȚȈȚȤ. ǪȣȉȖȘ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȈ ȖȚȗȍȟȈȚȒȖȊ ȊȣȉȍȘȐȚȍ Ȍȓȧ ȘȈșȗȍȟȈȚȣȊȈȍȔȣȝ șȕȐȔȒȖȊ ȜȖȘȔȈȚ ȉțȔȈȋȐ, ȜȖȘȔȈȚ ȗȍȟȈȚȐ, ȚȐȗ ȉțȔȈȋȐ, ȒȈȟȍșȚȊȖ ȗȍȟȈȚȐ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȤ ȘȈșȗȍȟȈȚȒȐ ȌȈȚȣ Ȑ ȐȔȍȕȐ ȜȈȑȓȈ. 1. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț MENU,

 • Страница 79 из 103

  PictBridge: ǹǩǸǶǹ ǪȈȎȕȣȍ ȏȈȔȍȟȈȕȐȧ ǷȍȘȍȐȕȐȞȐȈȓȐȏȈȞȐȧ ȒȖȕȜȐȋțȘȈȞȐȐ ȗȖșȓȍ șȌȍȓȈȕȕȣȝ ȐȏȔȍȕȍȕȐȑ. ǷȘȐ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ ȐȏȌȍȓȐȧ ȗȖȔȕȐȚȍ Ȗ șȓȍȌțȦȡȍȔ! 1. ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȖȒ ǪǪǭǸǽ / Ǫǵǰǯ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȏȕȈȟȖȒ ȔȍȕȦ [ǹȉȘȖș]. ǯȈȚȍȔ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ǪǷǸǨǪǶ. 2. ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȖȒ ǪǪǭǸǽ / Ǫǵǰǯ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȕțȎȕȖȍ șțȉȔȍȕȦ, ȏȈȚȍȔ

 • Страница 80 из 103

  ǪȈȎȕȣȍ ȏȈȔȍȟȈȕȐȧ - ǪȖ ȊȘȍȔȧ șȢȍȔȒȐ ȕȍ ȏȈșȓȖȕȧȑȚȍ ȗȖșȚȖȘȖȕȕȐȔȐ ȗȘȍȌȔȍȚȈȔȐ ȖȉȢȍȒȚȐȊ Ȑ ȜȖȚȖȊșȗȣȠȒț. - ǬȈȕȕȈȧ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȕȍ ȏȈȡȐȡȍȕȈ ȖȚ ȗȖȗȈȌȈȕȐȧ ȊȖȌȣ. ǪȖ ȐȏȉȍȎȈȕȐȍ ȗȖȘȈȎȍȕȐȧ ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐȔ ȚȖȒȖȔ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȉȍȘȐȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț ȊȓȈȎȕȣȔȐ ȘțȒȈȔȐ. - ǷȘȐ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȐ ȕȈ ȗȓȧȎȍ ȐȓȐ ȖȒȖȓȖ ȉȈșșȍȑȕȈ ȕȍ ȌȖȗțșȒȈȑȚȍ

 • Страница 81 из 103

  ǷȘȍȌțȗȘȍȎȌȈȦȡȐȍ șȖȖȉȡȍȕȐȧ ǵȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ ȔȖȋțȚ ȗȖȧȊȓȧȚȤșȧ ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȈȦȡȐȍ șȖȖȉȡȍȕȐȧ. [ǶȠȐȉ ȒȈȘȚȣ ȗamȧȚȐ] ǶȠȐȉȒȈ ȒȈȘȚȣ ȗȈȔȧȚȐ ǪȣȒȓȦȟȐȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț, ȏȈȚȍȔ șȕȖȊȈ ȊȒȓȦȟȐȚȍ ȍȍ ǹȕȖȊȈ ȊșȚȈȊȤȚȍ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ ǪșȚȈȊȤȚȍ Ȑ ȖȚȜȖȘȔȈȚȐȘțȑȚȍ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ (șȚȘ.50) [DzȈȘȚȈ ȏȈȡȐȡȍȕȈ] DzȈȘȚȈ ȗȈȔȧȚȐ ȏȈȡȐȡȍȕȈ ȖȚ

 • Страница 82 из 103

  ǷȍȘȍȌ ȚȍȔ ȒȈȒ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȋ ȞȍȕȚȘ ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȧ ǷȘȖȊȍȘȤȚȍ șȓȍȌțȦȡȍȍ ǼȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȕȍ ȊȒȓȦȟȈȍȚșȧ ǩȈȚȈȘȍȧ ȘȈȏȘȧȌȐȓȈșȤ ǪșȚȈȊȤȚȍ șȊȍȎȐȍ ȉȈȚȈȘȍȐ ȗȐȚȈȕȐȧ. (șȚȘ.13) ǩȈȚȈȘȍȧ ȗȐȚȈȕȐȧ ȊșȚȈȊȓȍȕȈ ȕȍȗȘȈȊȐȓȤȕȖ (ȖȉȘȈȚȕȈȧ ȗȖȓȧȘȕȖșȚȤ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȧ). ǪșȚȈȊȤȚȍ ȉȈȚȈȘȍȦ, șȖȉȓȦȌȈȧ ȗȖȓȧȘȕȖșȚȤ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȧ (+, -)

 • Страница 83 из 103

  ǷȍȘȍȌ ȚȍȔ ȒȈȒ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȋ ȞȍȕȚȘ ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȧ ǷȘȐ ȕȈȎȈȚȐȐ ȒȕȖȗȖȒ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ǹȉȖȑ Ȋ ȘȈȉȖȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ǪȣȕȤȚȍ Ȑ șȕȖȊȈ ȊșȚȈȊȤȚȍ ȉȈȚȈȘȍȦ ȗȐȚȈȕȐȧ, ȏȈȚȍȔ ȊȒȓȦȟȐȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț ǷȘȖȐȏȖȠȍȓ șȉȖȑ Ȋ ȘȈȉȖȚȍ ȒȈȘȚȣ ȗȈȔȧȚȐ, ȊșȚȈȊȓȍȕȕȖȑ Ȋ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț. DzȈȘȚȈ ȗȈȔȧȚȐ ȖȚȜȖȘȔȈȚȐȘȖȊȈȕȈ ȕȍȗȘȈȊȐȓȤȕȖ

 • Страница 84 из 103

  ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ǼȖȚȖȗȘȐȍȔȕȐȒ - ǺȐȗ: 1/2,33” Ƿǯǹ-ȔȈȚȘȐȞȈ - ǸȈȉȖȟȍȍ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍ: oȒȖȓȖ 10,2 ȔȍȋȈȗȐȒș. - ǷȖȓȕȖȍ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍ: ȖȒȖȓȖ 10,3 ȔȍȋȈȗȐȒș. - ǼȖȒțșȕȖȍ ȘȈ șșȚȖȧȕȐȍ : ǶȉȢȍȒȚȐȊ SAMSUNG, f = 6,0-24,0 ȔȔ (Ȋ ȥȒȊȐȊȈȓȍȕȚȍ 35-ȔȔ ȗȓȍȕȒȐ: 34 ȔȔ-136 ȔȔ) - ǬȐȈȜȘȈȋȔȍȕȕȖȍ ȟȐșȓȖ: F2,8(W)-F6,1(T) -

 • Страница 85 из 103

  ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ - ǪȐȌȍȖ · ǹ ȏȈȗȐșȤȦ/ȉȍȏ ȏȈȗȐșȐ ȏȊțȒȈ (ȊȣȉȐȘȈȍȚșȧ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȍȔ, ȗȘȖȌȖȓȎȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȏȈȗȐșȐ: ȔȈȒș. 2 ȟȈșȈ) · ǸȈȏȔȍȘ: 640x480, 320x240 · ǿȈșȚȖȚȈ ȒȈȌȘȖȊ: 30 ȒȈȌȘ/ș, 15 ȒȈȌȘ/ș · ǶȗȚȐȟȍșȒȐȑ ȏțȔ 4ȝ, ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȏțȔȔȐȘȖȊȈȕȐȧ ȏȈȗȐșȤ ȏȊțȒȈ ȖȚȒȓȦȟȍȕȈ · ǸȍȌȈȒȚȐȘȖȊȈȕȐȍ ȊȐȌȍȖ (ȊșȚȘȖȍȕȕȣȍ

 • Страница 86 из 103

  ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ǰșȚȖȟȕȐȒȐ ȗȐȚȈȕȐȧ - ǶșȕȖȊȕȣȍ ȉȈȚȈȘȍȐ: ȡȍȓȖȟȕȣȍ ȉȈȚȈȘȍȐ ȚȐȗȈ ǨǨ (2 ȠȚ.) - ǨȒȒțȔțȓȧȚȖȘȕȈȧ ȉȈȚȈȘȍȧ: ȒȖȔȗȓȍȒȚ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȕȖșȚȍȑ SNB-2512B (ȗȘȐȖȉȘȍȚȈȍȚșȧ ȖȚȌȍȓȤȕȖ) (2 ȉȈȚȈȘȍȐ Ni-MH ȚȐȗȈ ǨǨ Ȑ ȏȈȘȧȌȕȖȍ țșȚȘȖȑșȚȊȖ) Ä ǺȐȗ ȉȈȚȈȘȍȑ Ȑȏ ȒȖȔȗȓȍȒȚȈ ȗȖșȚȈȊȒȐ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȌȘțȋȐȔ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ

 • Страница 87 из 103

  3ȈȔȍȟaȕȐȧ ȗȖ țșȚaȕȖȊȒȍ ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȖȋȖ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȧ ǵȍ ȏȈȉțȌȤȚȍ ȗȍȘȍȌ ȕȈȟȈȓȖȔ ȘȈȉȖȚȣ ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȖ ȗȘȖȟȐȚȈȚȤ ȌȈȕȕȖȍ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖ. - ǵȐȒȈȒȈȧ ȟȈșȚȤ ȌȈȕȕȖȋȖ ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȖȋȖ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȧ ȐȓȐ ǸțȒȖȊȖȌșȚȊȈ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȧ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȈ Ȋ ȒȈȒȖȑ-ȓȐȉȖ ȜȖȘȔȍ. - dzȐȞȍȕȏȐȧ ȕȈ ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȖȍ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȍ

 • Страница 88 из 103

  Ƕ ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȖȔ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȐ ǷȖșȓȍ țșȚȈȕȖȊȒȐ Ȋ ȗȘȐȊȖȌ CD-ROM ȒȖȔȗȈȒȚ-ȌȐșȒȈ Ȑȏ ȒȖȔȗȓȍȒȚȈ ȗȖșȚȈȊȒȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ ȖȚȒȘȣȊȈȍȚșȧ șȓȍȌțȦȡȍȍ ȖȒȕȖ. Ä ǰȓȓȦșȚȘȈȞȐȐ Ȋ ȕȈșȚȖȧȡȍȔ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȍ ȖșȕȖȊȈȕȣ ȕȈ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧȝ ȖȒȖȕ ȈȕȋȓȐȑșȒȖȑ ȊȍȘșȐȐ Windows. Ǫ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȈ șȓȍȌțȍȚ

 • Страница 89 из 103

  ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȗȘȐȓȈȋȈȍȔȖȋȖ ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȖȋȖ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȧ Ǭȓȧ ȘȈȉȖȚȣ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ș ǷDz șȕȈȟȈȓȈ țșȚȈȕȖȊȐȚȍ ȗȘȐȓȈȋȈȍȔȖȍ ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȖȍ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȍ. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ, ȏȈȗȐșȈȕȕȣȍ ȕȈ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȍ, ȔȖȎȕȖ ȉțȌȍȚ ȗȍȘȍȕȍșȚȐ ȕȈ ǷDz Ȑ ȖȚȘȍȌȈȒȚȐȘȖȊȈȚȤ Ȋ ȋȘȈȜȐȟȍșȒȖȔ ȘȍȌȈȒȚȖȘȍ. ǷȖșȍȚȐȚȍ Ȋȍȉ-șȈȑȚ Samsung Ȋ ǰȕȚȍȘȕȍȚȍ.

 • Страница 90 из 103

  ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȗȘȐȓȈȋȈȍȔȖȋȖ ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȖȋȖ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȧ 3. ǷȍȘȍȏȈȋȘțȏȐȚȍ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘ Ȑ ȗȖȌșȖȍȌȐȕȐȚȍ Ȓ ȕȍȔț ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț ș ȗȖȔȖȡȤȦ USB-ȒȈȉȍȓȧ Ȑȏ ȒȖȔȗȓȍȒȚȈ ȗȖșȚȈȊȒȐ. 4. ǪȒȓȦȟȐȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț. ǶȚȒȘȖȍȚșȧ ȖȒȕȖ [ǴȈșȚȍȘȈ țșȚȈȕȖȊȒȐ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ], Ȑ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘ ȘȈșȗȖȏȕȈȍȚ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț. Ä ǭșȓȐ ț ȊȈș țșȚȈȕȖȊȓȍȕȈ Ƕǹ Windows

 • Страница 91 из 103

  ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȗȘȐȓȈȋȈȍȔȖȋȖ ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȖȋȖ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȧ ǸțȒȖȊȖȌșȚȊȖ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȧ ȔȖȎȕȖ ȕȈȑȚȐ Ȋ ȜȈȑȓȍ PDF, ȐȔȍȦȡȍȔșȧ ȕȈ țșȚȈȕȖȊȖȟȕȖȔ ȌȐșȒȍ Ȑȏ ȒȖȔȗȓȍȒȚȈ ȗȖșȚȈȊȒȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ. ǷȖȐșȒ ȜȈȑȓȖȊ PDF ȔȖȎȕȖ ȗȘȖȐȏȊȍșȚȐ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ǷȘȖȊȖȌȕȐȒȈ. Ǭȓȧ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ ȜȈȑȓȖȊ PDF țșȚȈȕȖȊȐȚȍ ș țșȚȈȕȖȊȖȟȕȖȋȖ ȌȐșȒȈ ȗȘȖȋȘȈȔȔț Adobe

 • Страница 92 из 103

  ǪȒȓȦȟȍȕȐȍ ȘȍȎȐȔȈ ǷDz ǷȖȌȒȓȦȟȍȕȐȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ Ȓ ǷDz ǯȈȋȘțȏȒȈ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ ǯȈȋȘțȏȐȚȍ șȕȐȔȒȐ, șȌȍȓȈȕȕȣȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȖȑ, ȕȈ ȎȍșȚȒȐȑ ȌȐșȒ ǷDz, ȟȚȖȉȣ ȘȈșȗȍȟȈȚȈȚȤ Ȑȝ ȐȓȐ ȖȉȘȈȉȖȚȈȚȤ Ȋ ȋȘȈȜȐȟȍșȒȖȔ ȘȍȌȈȒȚȖȘȍ. 1. ǷȖȌșȖȍȌȐȕȐȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț Ȓ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘț ș ȗȖȔȖȡȤȦ USB-ȒȈȉȍȓȧ. 2. ǶȚȒȘȖȑȚȍ ȗȈȗȒț [ǴȖȑ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘ] ȕȈ

 • Страница 93 из 103

  ǪȒȓȦȟȍȕȐȍ ȘȍȎȐȔȈ ǷDz 4. ǶȚȒȘȖȍȚșȧ ȊȣȗȈȌȈȦȡȍȍ ȔȍȕȦ. ǪȣȉȍȘȐȚȍ [ǪȣȘȍȏȈȚȤ] ȐȓȐ [DzȖȗȐȘȖȊȈȚȤ] - [ǪȣȘȍȏȈȚȤ] : ȊȣȘȍȏȈȚȤ ȊȣȉȘȈȕȕȣȑ ȜȈȑȓ. - [DzȖȗȐȘȖȊȈȚȤ] : ȒȖȗȐȘȖȊȈȚȤ ȜȈȑȓȣ. 5. ȁȍȓȒȕȐȚȍ ȗȈȗȒț, Ȋ ȒȖȚȖȘțȦ ȝȖȚȐȚȍ ȊșȚȈȊȐȚȤ ȜȈȑȓ. 6. ȁȍȓȒȕȐȚȍ ȗȖ ȕȍȑ ȗȘȈȊȖȑ ȒȕȖȗȒȖȑ ȔȣȠȐ, Ȑ ȖȚȒȘȖȍȚșȧ ȒȖȕȚȍȒșȚȕȖȍ ȔȍȕȦ. ǪȣȉȍȘȐȚȍ

 • Страница 94 из 103

  DzȈȒ ȐȏȊȓȍȟȤ șȢȍȔȕȣȑ ȌȐșȒ Windows 2000/XP/Vista (Ǫ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȊȍȘșȐȐ Windows ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȔȖȋțȚ ȖȚȓȐȟȈȚȤșȧ ȖȚ ȗȖȒȈȏȈȕȕȣȝ.) 1. ǷȘȖȊȍȘȤȚȍ, ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȓȐ ȗȍȘȍȌȈȟȈ ȜȈȑȓȖȊ ȔȍȎȌț ǷDz Ȑ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȖȑ. ǭșȓȐ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ șȖșȚȖȧȕȐȧ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ȔȐȋȈȍȚ, ȗȖȌȖȎȌȐȚȍ, ȗȖȒȈ Ȗȕ ȕȍ ȗȍȘȍșȚȈȕȍȚ ȔȐȋȈȚȤ Ȑ ȕȈȟȕȍȚ șȊȍȚȐȚȤșȧ

 • Страница 95 из 103

  ǷȘȖȋȘȈȔȔȈ Samsung Master ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȌȈȕȕȖȋȖ ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȖȋȖ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȧ Ȋȣ șȔȖȎȍȚȍ ȏȈȋȘțȏȐȚȤ, ȗȘȖșȔȖȚȘȍȚȤ, ȖȚȘȍȌȈȒȚȐȘȖȊȈȚȤ Ȑ șȖȝȘȈȕȐȚȤ ȗȖȓțȟȍȕȕȣȍ ȊȈȔȐ ȞȐȜȘȖȊȣȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ. ǬȈȕȕȖȍ ǷǶ șȖȊȔȍșȚȐȔȖ ȚȖȓȤȒȖ ș Windows. ǿȚȖȉȣ ȏȈȗțșȚȐȚȤ ȗȘȖȋȘȈȔȔț, ȡȍȓȒȕȐȚȍ [ǷțșȒ ǷȘȖȋȘȈȔȔȣ Samsung Samsung Master]. 

 • Страница 96 из 103

  ǷȘȖȋȘȈȔȔȈ Samsung Master ǶȒȕȖ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ: Ȍȓȧ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ ȏȈȗȐșȈȕȕȣȝ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ. - ǼțȕȒȞȐȐ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ ȗȍȘȍȟȐșȓȍȕȣ ȕȐȎȍ. Ì ǹȚȘȖȒȈ ȔȍȕȦ: Ȍȓȧ ȊȣȉȖȘȈ ȕțȎȕȖȋȖ ȔȍȕȦ. File (ȜȈȑȓ), Edit (ȗȘȈȊȒȈ), View (ȊȐȌ), Tools (ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȣ), Change functions (ȐȏȔȍȕȐȚȤ ȜțȕȒȞȐȐ), Auto download

 • Страница 97 из 103

  ǷȘȖȋȘȈȔȔȈ Samsung Master EǸȍȌȈȒȚȐȘȖȊȈȕȐȍ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȖȊ: ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȣȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ, ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȣ, ȔțȏȣȒȈȓȤȕȣȍ ȜȈȑȓȣ Ȑ ȏȊțȒȖȏȈȗȐșȐ ȔȖȎȕȖ ȖȉȢȍȌȐȕȐȚȤ Ȋ ȖȌȕȖȔ ȊȐȌȍȖȘȖȓȐȒȍ. - ǼțȕȒȞȐȐ ȖȉȘȈȉȖȚȒȐ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȖȊ ȗȍȘȍȟȐșȓȍȕȣ ȕȐȎȍ. : ȊȣȉȖȘ ȕȐȎȍȗȍȘȍȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȔȍȕȦ. Ì ǴȍȕȦ ȗȘȈȊȒȐ Edit [Add Media] (ȌȖȉȈȊȐȚȤ ȥȓȍȔȍȕȚ) :

 • Страница 98 из 103

  ǻșȚȈȕȖȊȒȈ ȌȘȈȑȊȍȘȈ USB Ȍȓȧ MAC ǰșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȌȘȈȑȊȍȘȈ USB Ȍȓȧ MAC 1. ǬȘȈȑȊȍȘ USB Ȍȓȧ MAC ȕȍ ȊȝȖȌȐȚ Ȋ ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȖȍ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȍ ȕȈ țșȚȈȕȖȊȖȟȕȖȔ ȒȖȔȗȈȒȚ-ȌȐșȒȍ, ȗȖșȒȖȓȤȒț MAC OS ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖ ȐȔȍȍȚ ȗȖȌȌȍȘȎȒț ȌȘȈȑȊȍȘȈ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ. 2. ǪȖ ȊȘȍȔȧ ȏȈȋȘțȏȒȐ ȗȘȖȊȍȘȤȚȍ ȊȍȘșȐȦ MAC OS. ǬȈȕȕȈȧ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ șȖȊȔȍșȚȐȔȈ ș

 • Страница 99 из 103

  ǪȖȗȘȖșȣ Ȑ ȖȚȊȍȚȣ Ǫ șȓțȟȈȍ ȗȖȧȊȓȍȕȐȧ ȕȍȗȖȓȈȌȖȒ ș USB-șȖȍȌȐȕȍȕȐȍȔ ȗȘȖȊȍȘȤȚȍ șȓȍȌțȦȡȍȍ. ǪȈȘȐȈȕȚ 1 USB-ȒȈȉȍȓȤ ȕȍ ȗȖȌșȖȍȌȐȕȍȕ ȐȓȐ Ȋȣ ȐșȗȖȓȤȏțȍȚȍ ȒȈȉȍȓȤ ȕȍ Ȑȏ ȒȖȔȗȓȍȒȚȈ ȗȖșȚȈȊȒȐ. ǷȖȌșȖȍȌȐȕȐȚȍ USB-ȒȈȉȍȓȤ Ȑȏ ȒȖȔȗȓȍȒȚȈ ȗȖșȚȈȊȒȐ. ǪȈȘȐȈȕȚ 2 ǼȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȕȍ ȘȈșȗȖȏȕȈȍȚșȧ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȖȔ. ǰȕȖȋȌȈ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȔȖȎȍȚ

 • Страница 100 из 103

  ǪȖȗȘȖșȣ Ȑ ȖȚȊȍȚȣ ǭșȓȐ ȕȍ țșȚȈȕȖȊȓȍȕ DirectX 9.0c ȐȓȐ ȉȖȓȍȍ ȗȖȏȌȕȍȑ ȊȍȘșȐȐ ǻșȚȈȕȖȊȐȚȍ DirectX ȊȍȘșȐȐ 9.0c ȐȓȐ ȉȖȓȍȍ ȗȖȏȌȕȍȑ. 1) ǪșȚȈȊȤȚȍ Ȋ ȗȘȐȊȖȌ ȒȖȔȗȈȒȚ-ȌȐșȒ Ȑȏ ȒȖȔȗȓȍȒȚȈ ȗȖșȚȈȊȒȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ. 2) ǯȈȗțșȚȐȚȍ ǷȘȖȊȖȌȕȐȒ Ȑ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȗȈȗȒț [ȉțȒȊȈ ȗȘȐȊȖȌȈ CD-ROM: DirectX], ȏȈȚȍȔ ȡȍȓȒȕȐȚȍ ȜȈȑȓ

 • Страница 101 из 103

  DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ țȚȐȓȐȏȐȘȖȊȈȚȤ ȌȈȕȕȖȍ ȐȏȌȍȓȐȍ ǷȘȈȊȐȓȤȕȈȧ țȚȐȓȐȏȈȞȐȧ ȌȈȕȕȖȋȖ ȐȏȌȍȓȐȧ (țȚȐȓȐȏȈȞȐȧ ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȖȋȖ Ȑ ȥȓȍȒȚȘȖȕȕȖȋȖ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ) (Ǭȓȧ șȚȘȈȕ ǭǹ Ȑ ȌȘțȋȐȝ șȚȘȈȕ ǭȊȘȖȗȣ, ȋȌȍ ȌȍȑșȚȊțȍȚ șȐșȚȍȔȈ ȘȈȏȌȍȓȤȕȖȋȖ șȉȖȘȈ ȖȚȝȖȌȖȊ). ǬȈȕȕȈȧ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȈ ȕȈ ȐȏȌȍȓȐȐ ȐȓȐ Ȋ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȍ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȧ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ

 • Страница 102 из 103

 • Страница 103 из 103